Obavijest o planiranom prekidu napajanja_HEP ODS Varaždin

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električna energija mjernih mjesta:

0300032285, PETROVA GORA  BB, PETROVA GORA

0301217780, PETROVA GORA 15 B, PETROVA GORA

0300033095, PETROVA GORA  BB, PETROVA GORA

0300048456, PETROVA GORA  BB, PETROVA GORA

0300032277, PETROVA GORA  BB, PETROVA GORA

0300025563, VOJNOVEC LOBORSKI  BB, VOJNOVEC LOBORSKI

 

Prekid u opskrbi električnom energijom je predviđen:

dana 21.02.2024

u vremenu  09:00 do 14:00.

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Za sva pitanja koristite adresu info.dpvarazdin@hep.hr ili telefon 0800 300 403.

 Odluka Vlade RH o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. prosinca 2023., donijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina.

U nastavku dostavljamo informaciju vezano uz isplatu jednokratnog novčanog primanja.

Koji su uvjeti za isplatu jednokratnog novčanog primanja?
• prebivalište u RH
• korisnici samo inozemne mirovine moraju imati prebivalište u RH u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno
prije donošenja Odluke Vlade RH (od 21. prosinca 2023.)
• ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne smije prelaziti iznos od 840,00 eura, bilo da je riječ o mirovini ostvarenoj u RH,
mirovini koja se isplaćuje uz hrvatsku mirovinu ili samo inozemnoj mirovini
• dostava dokaza o netoiznosu mirovine za prosinac 2023. godine

Tko nema pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?
• korisnici koji nemaju prebivalište u RH
• korisnici nacionalne naknade za starije osobe

Kako predati dokaz o visini inozemne mirovine?
Dokaz (potvrdu) o visini mirovine može se dostaviti popunjavanjem Tiskanice za dostavu
podataka o visini inozemne mirovine, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici
HZMO-a te putem online obrasca, dostupnog na web stranici HZMO-a.
Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnu
mirovinu, na Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine ili online obrascu
trebaju označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu.

Rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine: 29. veljače 2024.

 

HZMO_isplata JNP_siječanj_2023_dopis

B2-JNP-18-01-2024-digitalni

Tiskanica-JNP-122023-12012024

Završeno Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Osnovne škole Petrova Gora

Općina Lobor potpisala je Ugovor o financiranju sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt “Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Osnovne škole Petrova Gora”. 

Odobreno je financiranje projekta u ukupnom iznosu od 41.000,00 eura.

Ukupan trošak projekta iznosio je 59.027,38 eura.

Izvođač: KOLEDIĆ PROJEKT d.o.o., Grtovec 1c, 49284 Grtovec

Nadzor: Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

Obavijest o planiranom prekidu napajanja – HEP ODS Varaždin

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električna energija mjernog mjesta

0301123398, STARI GOLUBOVEC 88 B, STARI GOLUBOVEC, a prekid u opskrbi električnom energijom je predviđen dana 18.10.2023 u vremenu  10:00 do 13:00 h.

Za mjerna mjesta:

0300032285, PETROVA GORA  BB, PETROVA GORA , 0300032277, PETROVA GORA  BB, PETROVA GORA , 0301217780, PETROVA GORA 15 B, PETROVA GORA 0300033095, PETROVA GORA  BB, PETROVA GORA , 0300048456, PETROVA GORA  BB, PETROVA GORA ,0300038809, STARI GOLUBOVEC  BB, STARI GOLUBOVEC 0301123398, STARI GOLUBOVEC 88 B, STARI GOLUBOVEC, 0300025563, VOJNOVEC LOBORSKI  BB, VOJNOVEC LOBORSKI

prekid u opskrbi električnom energijom je predviđen dana 19.10.2023 u vremenu  09:00 do 14:00 h.

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE OPĆINE LOBOR-Javno savjetovanje

Općina Lobor pristupila je savjetovanju s javnošću za dokument Strategija zelene urbane obnove Općine Lobor.

Savjetovanje je otvoreno 06.09.2023. godine i traje do 02.10.2023. godine.

Svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt možete dostaviti na obrascu u nastavku.

Strategija je dostupna na linku: 
Strategija zelene urbane obnove_ Lobor_KONAČNA VERZIJA 01.09.

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Strategija zelene urbane

Postupak jednostavne nabave – RADOVI NA UREĐENJU I OPREMANJU DJEČJEG IGRALIŠTA OSNOVNE ŠKOLE “PETROVA GORA” – produljenje roka-II

                           

P O Z I V

za dostavu ponuda

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-38/23

         a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR

         b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26

          c) OIB: 08909915246

          d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,e-mail: opcina@lobor.hr

 1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje radova na Uređenju i opremanju dječjeg igrališta Osnovne škole Petrova Gora.
 2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika poslova.
 3. Ponuda se zaključno dostavlja najkasnije do 25.08.2023. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
 4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine radove u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
 5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
 6. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA OSNOVNE ŠKOLE “PETROVA GORA”.
 7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
 8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
 9. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda, sve podmirene obaveze prema investitoru.
 10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
 11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki radova iz troškovnika poslova.
 12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u uredu.

                                                                                                                                                                                                    Stručno povjerenstvo za postupak jednostavne nabave

 

DOSTAVITI:

 1. www.lobor.hr ,
 2. Pismohrana, ovdje.

 

Dokumentacija-DJEČJE IGRALIŠTE PETROVA GORA

392_TROŠKOVNIK_IGRALIŠTE_LOBOR_ponudbeni_tobogan

GP 392_2023_Glavni projekt_igraliste Lobor_tobogan_iaf_iv_mp-ELEKTRONSKI POTPISAN

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

Zapisnik o pregledu (2)