ODLUKA o sufinanciranju/financiranju prehrane u školskoj kuhinji za djecu polaznike osnovne škole koja imaju prebivalište na području Općine Lobor

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), Plana Proračuna za 2022. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 58/21 i 13/22), te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lobor za 2022.godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 58/21 i 13/22), načelnica općine donosi slijedeću

ODLUKU

Članak. 1.

Općina Lobor će u školskoj godini 2022./2023. u vremenskom periodu od 05.09.2022. zaključno sa mjesecom lipnjem 2023. godine sufinancirati/financirati prehranu u školskoj kuhinji za djecu polaznike osnovne škole koja imaju prebivalište na području Općine Lobor.

Članak. 2.

Pravo na financiranje prehrane u školskoj kuhinji u punom iznosu (100 %) cijene koštanja ostvaruje roditelj ili staratelj:
– u slučaju ako je bilo koji član zajedničkog kućanstva korisnik nekog prava u sustavu socijalne skrbi putem Centra za socijalnu skrb,
– koji ima troje ili više djece na redovnom školovanju, bilo to predškola, osnovna ili srednja škola ili fakultet i to za svu djecu polaznike osnovne škole,
– samohrani roditelj.

Članak. 3.

Pravo na sufinanciranje prehrane u školskoj kuhinji u iznosu od polovice iznosa (50 %) od mjesečne cijene koštanja školske kuhinje ostvaruje roditelj ili staratelj:
– čiji prihodi po članu domaćinstva ne iznosi više od 2.000,00 kuna mjesečno, u protekla tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

Članak. 4.

Zahtjev za financiranje ili sufinanciranje prehrane u školskoj kuhinji podnosi se u Općinu Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, zaključno sa 30.09.2022.godine.
Uz zahtjev podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
– potvrdu o prebivalištu za oba roditelja/staratelja (fotokopija osobne iskaznice),
– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
– dokaze o statusu za ostale članove kućanstva (dokaz o redovitom polaženju srednje škole i fakulteta, potvrde ustanova o pohađanju redovitog programa predškole u dječjem vrtiću ili pri osnovnoj školi, za djecu koja nisu polaznici Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor, dokaz o korištenju prava u sustavu socijalne skrbi putem Centra za socijalnu skrb, dokaz o statusu samohranog roditelja),                                                                                                                   – preslika kartice tekućeg/žiro računa sa podatkom o IBAN broju,
– potvrde o primanjima kućanstva ostvarena u protekla tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva,
– ostalu dokumentaciju kojom dokazuje status temeljem kojeg se podnosi zahtjev.

Članak. 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Lobor.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Odluka-prehrana u školskoj kuhinji

Zahtjev_za_sufinanciranje_prehrane-LOBOR

IZJAVA o zajedničkom kućanstvu

Odluka-prehrana u školskoj kuhinji

NACRT Pravilnika o dodjeli stipendija općine Lobor – savjetovanje s javnošću

Objavljujemo NACRT Pravilnika o dodjeli stipendija općine Lobor.

Početak savjetovanja:  29.07.2022.

Završetak savjetovanja:  22.08.2022.

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr zaključno do 22.08.2022. do 12,00 sati 

 Po završetku savjetovanja, svi pristigli obrasci bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lobor.

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Pravilnika stipendije-2022

Nacrt Pravilnika za dodjelu stipendija – Općina Lobor

Izvjestaj o provedenom savjetovanju -Pravilnik stipendije

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini

Više o dodjeli bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini možete pročitati u obrascima ispod:

Javni poziv:
Javni poziv

Obrasci:
Stambeno zbrinjavanje – obrazac M-1
Stambeno zbrivanjanje – obrazac M-2
Stambeno zbrinjavanje – obrazac M-3
Stambeno zbrinjavanje – obrazac M-4

Stmabeno zbrinjavanje – obrazac 2
Stmabeno zbrinjavanje – obrazac 3
Stmabeno zbrinjavanje – obrazac 4
Stmabeno zbrinjavanje – obrazac 5
Stmabeno zbrinjavanje – obrazac 6

Upute za prijavljivanje:
Upute za prijavitelje – mjera 1 – Sufinanciranje gradnje obiteljske kuće
Upute za prijavitelje – mjera2 – Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana
Upute za prijavitelje – mjera 3 – Sufinanciranje kamate stambenog kredita za kupnju ili gradnju nekretnine
Upute za prijavitelje – mjera 4 – Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju

Odluka:
Odluka

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Ravnateljstvo civilne zaštite objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

 
Na temelju točke VI. stavka 2. Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju („Narodne novine“ broj 37/22),  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite objavljuje 

JAVNI POZIV

 
za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. 
 
Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti: 

  • dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice
  • potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude

 
Poziv se odnosi na:

  • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice,
  • vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

 
Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.
 
Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljat će mjesno nadležne službe civilne zaštite.
 
Obrazac za prijavu i potvrda  stožera jedinice lokalne samouprave su sastavni dio Javnog poziva.
 
Ispunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor ili na e-mail adresu: opcina@lobor.hr .

U subotu virtualna radionica za energetsku obnovu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizira u subotu 9. listopada 2021. u 10,00 sati virtualnu (Zoom) radionicu vezano uz Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća i zgrada.

 

Na radionici će djelatnici Fonda objasniti uvjete prijave na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća i pomoći im oko eventualnih upita vezanih uz njihove prijave.

Prijave su obavezne preko poveznice: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9DLtqnGeSJyS4RhUBdR7nQ

Link na objavu u cijelosti: https://www.kzz.hr/u-subotu-virtualna-radionica-energetska-obnova