Potpuna transparentnost proračuna Općine Lobor dostupna je na sljedećem liku:

https://javno.lobor.hr/