Obavijest o odgodi provedbe programa “Dopunske izobrazbe za održivu uporabu pesticida”

U cilju prevencije i širenja virus COVID-19 na području Općine Lobor, a temeljem preporuke Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije i mjera Vlade RH, odgađa se provedba programa Dopunske izvedbe za održivu upotrebu pesticida koji se trebao održati:

I. termin: 17.03.2020. (utorak) u 17h, u prostorijama Društvenog doma.

II. termin: 18.03.2020. (srijeda) u 17h, u prostorijama Društvenog doma.

Obavijest u cijelosti možete pročitati ovdje.

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta- REC-118-M

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta- REC-118-M

Mobilno reciklažno dvorište koristit će se po naseljima za prikupljanje i skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada, kao i za prijevoz glomaznog otpada do reciklažnog dvorišta.  Vozilo je opremljeno sukladno Pravilniku sa svim potrebnim posudama s odgovarajućim ključnim brojevima posebnih vrsta otpada, a na području Općine Lobor će raditi po slijedećem rasporedu. 

Dana 12.03.2020.g.

Lokacija:

1.Vinipotok-uz ekootok kod društvenog doma u Markušbrijegu  od –  7.00-8.00 h

2.Završje Loborsko-asfaltirani prostor ispred kuće na adresi Završje Loborsko 27A (kuća Vlahek Ivana)-  8.30-9.30 h

3.Lobor-uz ekootok kod dućana „Micak“ – 10.00-11.00 h

4.Stari Golubovec – ekootok kod društvenog doma-  11.30-12.30 h

5.Vojnovec– ekotok kod igrališta  – 13.00-14.00 h

 

Dana 13.03.2020.g.

Lokacije:

1.Petrova Gora– ekootok kod igrališta – 7.00 – 8.00 h

2.Velika Petrovagorska – na križanju gl. ceste i ceste za Delkovec kod zaselka “Horvati”   8:30 – 9:30 h

Dopunska izobrazba za održivu uporabu pesticida

Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“ Ivanec kreće s provedbom programa Dopunske izobrazbe za održivu uporabu pesticida u trajanju od 5 sati, te program Osnovne izobrazbe u trajanju od 15 sati, sukladno Zakonu o održivoj uporabu pesticida. Dopunska izobrazba je obvezna za sve vlasnike iskaznica nakon isteka roka od 5 godina na koji su iskaznice izdane.

Nova grupa za dopunsku izobrazbu u Loboru počinje

I. termin: 17.03.2020. god (utorak) u 17:00h, u prostorijama Društvenog doma

II. termin: 18.03.2020. god (srijeda) u 17:00h, u prostorijama Društvenog doma.

Cijena izobrazbe je 120,00 kuna (u cijenu su uključena predavanja, trošak ispita, literature, naknada za izradu nove iskaznice 30,00 kn).

Osobama s prebivalištem na području Općine Lobor, Općina Lobor sufinancira program Dopunske izobrazbe u iznosu od 20,00 kn/osobi.

Sa sobom je potrebno donijeti kopiju iskaznice za pesticide i osobne iskaznice.

Predbilježbe i informacije na broj telefona 042 770 530 ili na mail info@uciliste-ivanec.hr

Poziv za sudjelovanje na Loborskom fašniku 2020.

Poziv za sudjelovanje na Loborskom fašniku 2020.

Općina Lobor i ove godine organizira tradicionalni Loborski Fašnik. Loborski fašnik održat će se u nedjelju 23.02.2020. godine s početkom u 14:00 sati, okupljanjem prijavljenih maski ispred društvenog doma Loboru.

Na Loborskom fašniku u nedjelju 23.02.2020. godine uz tradicionalnu fašničku povorku, bit će organizirana Velika i Mala Maska. Loborski Fašnik je u organizaciji Općine Lobor i KUD-a Lobor, kao suorganizatora.

Naime, ove godine Osnovna škola Franje Horvata Kiša Lobor je u Godišnjem planu i programu rada Škole za šk.god. 2019./2020. imala uvršten, integrirani dan u svrhu Male maske, no međutim, zbog općeg nacionalnog štrajka hrvatske prosvjete u listopadu, studenom i prosincu 2019. godine, Osnovna škola F.H.Kiša neće biti u mogućnosti aktivno sudjelovati u Maloj Maski.

Općina Lobor poštuje Odluku Osnovne škole F.H.Kiša, te poziva sve razrednike, učitelje i učenike da se priključe u formiranju fašničke povorke i prisustvuju na Maloj maski, u nedjelju 23.02.2020. s početkom u 14:00 sati.

Za sve sudionike je osigurana hrana i piće, a također ove godine za sve sudionike pripremamo i poneka iznenađenja!!

Prijavnica:

Fašnik Lobor 2020 – prijavnica