Novosti i obavijesti

Javni poziv za upis djece u Dječji vrtić Ivančica – Lobor

Dječji vrtić Ivančica – Lobor Upravno vijeće Zagrebačka 12a 49253 Lobor KLASA: 601-02/21-01/01 URBROJ 2211/05-21-01 U Loboru, 21.07.2021. godine Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivančica – Lobor, Upravno vijeće dječjeg vrtića Ivančica – Lobor, dana 21.07.2021. objavljuje JAVNI POZIV za upis djece […]

Pročitajte sve novosti