Novosti i obavijesti

IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR 2024

O B A V I J E S T   B I R A Č I M A Nastavno na Objavu biračima Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 012-02/24-01/01, Urbroj: 514-07-03-02/03-24-01 od 15. ožujka 2024. godine, koja je objavljena na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Krapinsko-zagorske županije, obavještavaju se birači s područja Krapinsko-zagorske županije: Birači […]

Pročitajte sve novosti