Novosti i obavijesti

POZIV za dostavu ponuda-Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Osnovne škole Petrova Gora

KLASA: 402-05/23-01/03 URBROJ: 2140-20-03-23-04 Lobor, 22.03.2023. god. P O Z I V za dostavu ponuda 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-38 a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26 c) OIB: 08909915246 d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090, e-mail: opcina@lobor.hr 1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje radova […]

NACRT-Odluke o socijalnoj skrbi-javno savjetovanje

Općina Lobor otvara savjetovanje sa javnošću na NACRT Odluke o socijalnoj skrbi Početak savjetovanja: 09.03.2023. Završetak savjetovanja: 16.03.2023. Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr zaključno do 16.03.2023. do 12,00 sati Po završetku savjetovanja, svi pristigli obrasci bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lobor.   Odluka o socijalnoj skrbi 2023-nacrt OBRAZAC-SAVJETOVANJE-Odluka o […]

Pročitajte sve novosti