Općina Lobor
Tel: (049) 430-531 | Fax: (049) 430-090
Ivanka Martinuš (pročelnica)
(099) 214-5392
Natalija Bukal (voditeljica financija)
(095)827-9039
Igor Krajnik (komunalni redar)
(099) 214-5252
Dragutin Mikac (komunalni djelatnik - grobar)
(091) 150-8172
Matični ured
(049) 430-036
Poštanski ured
(049) 430-043
DVD Lobor
Informacije: (049) 430-075 | Dojava požara: (049) 430-051
Zdravstvena ambulanta
(049) 430-041
Stomatološka ambulanta
(049) 430-041
Ljekarna Švaljek
(049) 430-046
Dom za odrasle osobe - Lobor-grad
Tel: (049) 430-087 | Fax: (049) 430-015
Lovačko društvo OŠTRC
(049) 430-056