Proširenje mjesne vodovodne mreže

Općina Lobor sklopila je ugovor sa Zagorskim vodovodom o izgradnji mjesne vodovodne mreže u Završju Loborskom za sela Kokoleki, Ivančići, Markulini. Ugovoreni iznos je 97.814,70 kn bez PDV-a. Budući da općina nije u sustavu PDV-a taj porezni trošak mora platiti također iz proračuna pa konačni iznos s PDV-om iznosi 122.268,38 kn što će financirati:

  • Općina 72.268,38 kn
  • Županija 50.000,00 kn
    ———————————————-
  • Ukupno 122.268,38 kn

Radovi bi trebali biti završeni u najkraćem roku.