Proširenje mjesne vodovodne mreže

Proširenje mjesne vodovodne mreže

Općina Lobor sklopila je ugovor sa Zagorskim vodovodom o izgradnji mjesne vodovodne mreže u Završju Loborskom za sela Kokoleki, Ivančići, Markulini. Ugovoreni iznos je 97.814,70 kn bez PDV-a. Budući da općina nije u sustavu PDV-a taj porezni trošak mora platiti također iz proračuna pa konačni iznos s PDV-om iznosi 122.268,38 kn što će financirati:

 • Općina 72.268,38 kn
 • Županija 50.000,00 kn
  ———————————————-
 • Ukupno 122.268,38 kn

Radovi bi trebali biti završeni u najkraćem roku.

Izvještaj o radu načelnika općine Lobor za period od lipnja 2013. do travnja 2017.

Izvještaj o radu načelnika općine Lobor
za period  od lipnja 2013. do travnja 2017.

 

I

Drage Loborke, poštovani Loborci!

Četiri godine su prošle i došlo je vrijeme da vam podnesem završni račun. Od svake nove vlasti se očekuje više i bolje nego što je bila prethodna i to s pravom. Koliko smo ta očekivanja ispunili vi ćete o tome suditi, možda vam u toj prosudbi pomogne i ovaj izvještaj. Uzmite nam u obzir da je naš mandat bio u vrijeme ekonomske krize u Hrvatskoj koji se manifestirao kroz pad bruto društvenog proizvoda, u 2015. g.su smanjeni prihodi brdsko-planinskim općinama (Loboru čak više od 1.500.000 kn ), kao i činjenicu da nikakvih značajnih natječaja o dodjeli sredstava nije bilo. Unatoč toga želim ipak naglasiti, i to s ponosom, da ostavljam nasljednicima puno bolju situaciju nego što sam je zatekao.

Godine 2014.smo vraćali dugove, 2015.imamo manje prihode, 2016. nije bilo obečanih natječaja zbog smjena vlade i sl. Sve je to prošlo bezbolno bez ikakvih smanjenja općinskih usluga. Vratili smo dugove, ulagali i proračunska sredstva u nove objekte i predati ćemo vlast novoizabranima s čistim računima i pripremljenim projektima za buduća ulaganja.

 

II

Naslijedili smo dugove iz prethodnih godina i neotplaćeni kredit Zagrebačkoj banci. Jedan dio dugova iskrsli su naknadno u raznim ugovorima i sporazumima koji su došli na naplatu. Tako da su dugovanja bila slijedeća:

 • Dugovanja dobavljačima-poznata 1.605.000
 • Zagrebačka banka 199.000
 • Naknadno utvrđena dugovanja 1.070.000
 • ……………………………………………………………………………………..
 • UKUPNO 2.874.000 kuna

Ako je proračun za 2013.g. iznosio 5.616.328 kn onda je dug bio 51 % proračuna.

Od projekata našli smo projekt nogostupa uz županijsku cestu i projekt djećjeg vrtića dok su ostali bili u fazi ideje ili idejnog rješenja a za općinu u tom trenutku neprihvatljivi i neracionalni kao na pr. LOC-loborski općinski centar ili Rimski tabor na bivšoj šudrani.

Što se tiče političke situacije, nepovjerenje i čak međusobna netrpeljivost između ljudi raznih političkih opcija bila je jako izražena što se potpuno negativno javljalo prilikom pokretanja bilo kakve inicijative.

 

III

Prva zadaća bila je srediti financije. Do konca 2014. uglavnom smo namirili sve dobavljače, osim što se s firmom Corruptor vodi sudski spor za 185.000 kn.

Općinski proračun i kompletnu financijsku situaciju smo doveli u red prije svega štednjom, racionalnim trošenjem i kontrolom troškova jer prihode nismo mogli povećavati nekakvim prirezima, povećanjem cijena i sl. Čak smo komunalnu naknadu smanjili za 25 % što se već i zaboravilo.

Kroz dva primjera možemo ilustrirati naše ponašanje:

 1. Plaće su smanjene za 12,5 %. Ne samo plaće nego i naknade načelnika, zamjenice i viječnika više od 50 %.
 2. Neke nerazumno visoke troškove kao na pr. održavanja javne rasvete smanjili smo sa 126.400 kn na 38.000 kn, zatim troškove „Janinog“ smo smanjili za 50 %. Kod toga ničim nismo smanjili opseg manifestacije ili kvalitete. Takvih troškova ima više.

Uglavnom, ukupne općinske troškove smo u prosjeku smanjili za 17 % a u strukturi troškova došlo je do preraspodjele na način da smo smanjili nepotrebno a povećali izdvajanja za one akcije koje poboljšavaju standard življenja naših stanovnika. Na pr.

 • Povećanje troškova na održavanju nerazvrstanih cesta za 34 % je vidljivo na terenu iako ima stalnih zahtjeva a i primjedba da i to nije dovoljno.
 • Donacijom osnovnoj školi „Franjo Horvat Kiš“ u Loboru omogućili smo besplatne udžbenike svim đacima te škole. U 2015. za tu namjenu isplaćeno je 128.000 kn a u 2016. 82.000 kn.
 • Povećane su naknade za novorođenu djecu, povećan je broj stipendija za srednješkolce i studente. Iznos stipendija u 2016.iznosi 35.000 kn dok je u vrijeme našeg preuzimanja vlasti taj iznos bio 14.000 kn. Pomoći starijim osobama ostao je na nivou preuzetoga s time da smo promijenili odnose s udrugom koja se time bavi.
 • Općina je dala donacije župi Lobor za uređenje crkve MBG, Sv.Ane, Sv.Petar. U tome općina nije bila presudna jer su investicije bile daleko veće ali smo ovime dali podršku našem župniku i njegovim naporima za uređenje crkvenih objekata što ranije nije bila praksa. Općina i župa uspostavile su korektnu suradnju i na području kulture i socijalnog djelovanja.

Želim podsijetiti žitelje općine Lobor da smo u protekle četiri godine dosta toga obnovili i izgradili unatoč, već spomenutih, smanjenih prihoda i plaćanja zaostalih dugova. Spomenut ću slijedeće:

 1. Uređenje društvenih domova:
 • Lobor-sanitarni čvor, prozori u prizemlju, uređenje krovišta prijavili smo na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja.
 • Petrova Gora-kompletno krovište, stubište. Ograda na igralištu je delomično iz donacije a dio iz sredstava županije.
 • Stari Golubovec-unutarnje uređenje, namještaj i dom priveli svrsi. Kad se u njemu postave slike i neki eksponati bit će to lijepa uspomena na bivši rudnik.
 • Markušbrijeg – uređenje prostora za udrugu Sv.Ana, razdvajanje plina i struje
 • Pomoć kod uređenja Ribarske kuće i Lovačkog doma
 1. Asfaltiranje puteva: novi asfalt 862 m ( Štrekica, Vuki, Adanići u Zvršju), presvlačenje postojećih 1.915 m (Markušbrijeg, Pakšeci ) ili ukupno 2.777 m i u pripremi je još 2.500 m jer su naši žitelji potpisali za njih ugovore o sufinanciranju od 25 %.
 2. Uređenje makadamskih puteva koji su bili potpuno zapušteni i nisu se mogli koristiti ( Šipki, Velika Petrovagorska idr. )
 3. Nogostup u duljini od 920 m u Loboru, ove godine urediti će se dodatnih 300 m.
 4. Odvodnja: Petrova Gora ( kod Zajca/Šumiga ) 120 m, Kovačići 100 m
 5. Uređenje lokalnih vodovoda-Stari Golubovec kompletno uređen zahvaljujući donaciji Rotari kluba iz Zagreba a za Petrovu Goru, Vojnovec i Lobor nabavljeni klorinatori čime se postigla zdravstvena ispravnost vode.
 6. Rekonstrukcija javne rasvjete uz županijsku cestu s ekonomičnim LED žaruljama tako da se unatoč povećanju broja rasvjetnih stupova trošak el.energije za javnu rasvjetu smanjio s 174.000 u 2012. na 150.000 kn u 2016. ali i troškovi održavanja su za trećinu manji.
 7. Djećje igralište u Loboru, pomoćno nogometno igralište u Cukovcu, nogometno igralište na Bajerima, za igralište u Vojnovcu otkupljena je zemlja i započeto uređenje.
 8. Izrađena je strategija razvoja.
 9. Postavljeni su eko otoci i to: Lobor, Markušbrijeg/Vinipotok, Stari Golubovec, Vojnovec i Petrova Gora.
 10. Poduprli smo udruge koje samostalno uređuju svoje objekte: lovci, SD Vihor, LED, ribiči.
 11. Poduprli smo dvije čuvaonice djece ( Lobor, Vinipotok ) u kojima se čuva 20-tak a za pretškolsku obuku izdvajamo sredstva u cijelosti.
 12. Ukupno je investirano u sve općinske objekte u četiri godine:
Godina Iznos u kn
2013. VI-XII

72.289

2014.

890.367

2015.

505.951

2016.

1.605.170

2017. I-III

207.183

UKUPNO

3.280.960Dakle, investirano je 3.300.000 kn i to, kako smo već spomenuli, u godinama recesije i političke nestabilnosti u Hrvatskoj, nekakvoj „poreznoj reformi“ i u nedostatku javnih natječaja. Investirali smo s proračunskim sredstvima, i sredsdstvima dobivenim od Županije i Ministarstva. Javljali smo se na sve natječaje i na nekima nismo prošli ali o razlozima neuspjeha mogu samo nagađati. Ipak, oko 50 % su bila sredstva županije i ministarstva što nam pokazuje slijedeća tablica:

 

Godina Ukupni prihodi

Od toga za projekte od:

Županija Ministarstva Uk. Žup + Min
2013.

5.616.325

153.134

163.315

316.449

2014.

6.044.268

128.142

133.522

261.664

2015.

4.086.253

0

220.135

220.135

2016.

5.872.903

37.500

300.000

337.500

2017. I-III

1.660.880

0

375.540

375.540*

UKUPNO

318.776

1.192.512

1.511.288*

*Napomena: nije pribrojen iznos od novih 300.000 kn dobiven od Ministarstva regionalnog razvoja za sanaciju klizišta u Starom Golubovcu

Vidi se da nam je u godini 2015. prihod smanjen zbog meni nerazumnih reformi kojima su pogođene najviše brdsko-planinske općine u koje spada i Lobor. Nova vlada je to svojim mjerama ispravila i prihvatila naše projekte u vrijednosti od 1.013.000 kn ( u ovoj cifri je uračunat i novi ugovor od 300.000 kn ) ili u periodu manjem od godinu dana više nego oni prije u tri godine. Prema najavi ministrice Gabrijele Žalac bit će toga još i više pa me veseli da oni koji dođu poslije mene neće imati smanjene prihode i zanemarive ugovore o sufinanciranju.

Želim skrenuti pažnju našim ljudima na još jedno pitanje a to je odnos državnih tvrki prema općini Lobor. Hrvatske ceste, Hrvatske vode, Hrvatske šume, Hrvatska elektroprivreda i dr. malo mare za naše potrebe. Neke od spomenutih godinama nisu ulagale u našu općinu. Tragično je kako općina nema nikakve koristi od bogatstva koja se nemilice eksploatiraju s njena teritorija kao na pr.vode, šume i sl. Možda je greška i u nama jer nemamo lobije koji bi intervenirali nama u korist jer smo vjerovali da sustav funkcionira bez toga. Nadam se da će idući načelnik/načelnica nači način da se dio državnih sredstava usmjeri u infrastrukturu loborske općine.

IV

U svom djelovanju nastojao sam biti politički neovisan bez ozira što sam načelnikom postao uz podršku stranaka koalicije. U drugom dijelu mandata i HDZ je prepoznao moju nepristranu ulogu te spremnost na suradnju u stvarima koje su u interesu žitelja općine pa mi je i on dao podršku, iako su formalno bili opozicija.

Nisam nikad kalkulirao kojoj opciji pripadaju ljudi koji su imali određene zahtjeve. Ako su i malo objektivni, mogu mi to potvrditi iz Vojnovca, Petrove Gore, Vinipotoka, i td. Sigurno je da su se morale ispravljati nepravde koje su bivšom praksom bile učinjene stanovnicima Lobora, Završja Loborskog, Starog Golubovca jer je na pr. neprihvatljivo da na glavnoj cesti na ulazu u Lobor nema nogostupa, da sela u Završju nemaju asfalt i sl. Vjerujem da sam doprinio promjenama koje će se u budućnosti definitivno afirmirati.

Dobru praksu naših prethodnika smo, ne samo, podržali nego kod nekih aktivnosti i pojačali ulogu općine. Unatoč zločestog plašenja stanovnika kako ćemo udruge ukinuti ili minorizirati, pokazali smo da smo čak povećali sredstva za neke udruge i snažnije poduprli njihov rad.

Izdvajanja za udruge

R.br.

Udruga

2012.

2016.

1. Športsko društvo Lobor

80.000

99.212

2. Viteško društvo

11.518

16.100

3. KUD

6.000

45.482

4. Mažoretkinje

5.000

0

5. Loborfest

20.950

20.000

6. Franjo Horvat Kiš

5.000

5.000

7. ŠRD

3.000

7.500

8. Off Road

5.000

5.000

9. Zagaj

5.000

0

10. Klapa Purga

1.230

0

11. Sveta Ana

5.000

23.000

12. Pčelari

1.107

3.500

13. Udruga žena

12.930

5.000

14. Udruga vinara

236

5.500

15. Lovačko društvo

2.578

12.002

16. Kućna pomoć ( samo opć.Lobor )*

243.452

72.000

17. ŠD Vihor

0

3.000

18. Prijevoz ( Mar.Bistr.Vodice,Biograd)**

47.621

0

19. GFUK, sport. igre mladih,delta raly

11.331

5.000

UKUPNO

466.953

327.296

*Napomena: ovako veliki iznos u 2012.je rezultat poravnanja u plaćanjima iz prethodnih godina, inače je to u prosjeku iznosilo oko 60.000 kn godišnje.

** Radi se o prijevozima udruga što bi trebalo teretiti svaku korisnicu usluge pojedinačno.
Iz tablice se vidi da su se izdvajanja za udruge nastavila istim intezitetom i nismo nikoga zakinuli a najmanje zatvorili kako su nas to zlonamjerni htjeli ocrniti. Uveli smo red i transparentnost i pokušali smo maksimalno racionalizirali kao na pr.Loborfest stavljen je u okviru Janinog te se ne plaća posebno šator i razglas ( oko 35.000 kn ), dan općine ( Janine ) ne košta 105.900 kn kao u 2012. ( jedne godine bilo je čak 220.000 kn ) nego 48.000 kn a da ničim kvaliteta nije narušena. Udrugu Pomoć u kući nastavili smo financirati jer se radi o brizi za stare osobe koje žive same a udrugu Sv.Ana pomogli u njzinim naporima. Za KUD i Nogometni klub povećali smo izdvajanja u skladu s našom politikom: socijala, sport i kultura. Udruge civilnog društva treba i dalje pomagati jer rade za opće dobro a nositelji su ljudi koji to rade iz ljubavi i ne traže naknade. Ovom prilikom im se zahvaljujem.

Čvrsto sam uvjeren da, što se tiče udruga, uvodimo red i transparentnost. Samo podatak da od 32 udruge koliko smo ih našli sada postoji njih 16 koje su aktivne i rade za potrebe naših stanovnika.

Izdvajanje za našu najstariju udrugu Vatrogasno društvo je zakonom regulirano pa ih posebno ne izdvajam ali tu moram spomenuti izvrsni puhački orkestar koji djeluje u okviru ovog društva i općina ga uredno financira s time da smo platili sve zaostale dugove koje smo našli prilikom preuzimanja vlasti. DVD radi vrlo dobro također zahvaljujući dobroti i entuzijazmu njenih članova.

Manifestacija „Loborska devenica“ održana je već treći puta kroz koju želimo promovirati duh Lobora i njegove tradicijske proizvode.

Formirali smo profesionalno komunalno redarstvo i zajedničko poljoprivredno redarstvo. Bez obzira na često neopravdane primjedbe na njihov rad, jer svako gleda iz svoje perspektive i interesa, ono ipak djeluje za opću korist, žitelji imaju jasnu adresu kome se javiti a često djeluje preventivno na sređivanju javnih površina i u skladu s općinskim i zakonskim propisima čime se štiti javni interes.
 

V

Započeti su projekti:

 1. Uređenje općinske zgrade. Dokumentacija poslana na natječaj. Procjenjena vrijednost radova 2.400.000 kn. Čeka se objava rezultata.
 2. Pripremljeni su svi dokumenti za uređenje 4 nerazvrstane ceste. Prijavili smo na natječaj za EU fond cestu Horvati-Viški u vrijednosti od 2.200.000 kn , za druge tri čekamo nove natječaje.
 3. Zahtjev da nam se dodijeli zemljište na kojem bi se uredio park iza crkve Sv.Ana nalazi se na državnom odvjetništvu. Čekamo pozitivnu odluku. Do sada je bilo vlasništvo Županijske uprave za ceste pa se nisu mogle poduzeti aktivnosti na tuđem zemljištu.
 4. Izrađen je projekt za uređenje groblja u Loboru. Sređuju se dokumenti kako bi se prijavili na natječaj jer se procjenjuje da bi to koštalo oko 8.500.000 kn.
 5. Pokrenuta je akcija za uređenje županijske ceste ( zavoj u Završju ). Treba otkupiti zemljište.
 6. Klizišta u Starom Golubovcu su prijavljena na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja. Pozitivno su riješena i dobili smo 300.000 kn.
 7. Sanacija krovišta na društvenom domu u Loboru je također prijavljeno Ministarstvu regionalnog. Verujemo da će se tijekom godine riješiti.
 8. Ministarstvu graditeljstva prijavljena je jedna nerazvrstana cesta i završetak LED rasvjete uz javne prometnice. Nadamo se pozitivnom odgovoru.
 9. Pokrenuli smo sa Šumarskim fakultetom akciju za uređenje šumskog puta Pokojec-Stari Golubovec koje bi se finacirali iz sredstava EU.

 

VI

Ako pokušam rezimirati svoj četverogodišnji načelnički mandat onda bi to mogao sažeti u četiri točke:

 1. Općina je financijski stabilizirana, plaćeni su svi dugovi, vraćen je kredit a svi prenešeni gubici iz prethodnih godina su pokriveni. Na dan 31.ožujka 2017. na žiro računu je 812.000 kn a neplaćena dugovanja općine iznose 103.400 kn. Prema tome, ostavljam svojoj nasljednici/ku mogućnost brzog pokretanja novih investicija. Samo da spomenem, u prvom kvartalu 2017. očekuje se dobit od preko 500.000 kn a ja sam preuzeo općinu u gubicima.
 2. Uveden je red u poslovanje, troškovi su smanjeni za 17 % čime je ušteđeno kroz čitav period najmanje 2,500.000 kn što smo usmjerili u povrat dugova i nove objekte. Pritom nije ništa reducirano, čak štoviše, neke potrebe stanovnika smo rješili povećanim izdvajanjem ( knjige, putevi, javna rasvjeta, uređeni domovi, naknada za novorođenu djecu i sl. ). Investirali smo 3.300.000 kn. Nema nekavih spektakularnih investicija jer nije bilo ni natječaja niti smo ih obečavali a izborna obečanja smo izvršili.
 3. Osnovne zadaće općina je izvršavala uredno bez obzira što pojedinci imaju svoje viđenje često iz sebičnih razloga. Uvedeno je profesionalno komunalno i poljoprivredno redarstvo.
 4. Posebno želim istači da sam doprinio smanjenju političke polarizacije u loborskom društvu i da su mnogi shvatili da je interes boljeg života važniji od „političkih“ podmetanja i netrpeljivosti. Nadam se da će se budući izbori voditi nadmetanjem ideja i projekata u cilju poboljšanja života u općini a ne prljavom kampanjom i blaćenjem političkih takmaca.

Na kraju želim reći da prema nikome ne gajim mržnju niti osjećam gorčinu, odlazim čista srca. Svjestan sam da su potrebe žitelja daleko veće nego što nam to dozvoljavaju skromna sredstva općinskog proračuna i za to će u očima žitelja uvijek biti kriv načelnik ma iz koje stranke bio. Takav je to poziv.

Želio bi se zahvaliti:

 • Općinskom vijeću koje je na kraju mog mandata svoje odluke donosilo jednoglasno,
 • Djelatnicima jedinstvenog upravnog odjela Općine s kojim sam korektno surađivao, rade savjesno i lojalno a koji su vrlo često neopravdano optuživani.
 • Loborskom župniku vlč. Vladimiru Drnetiću, ravnatelju škole g. Kreši Krivdiću
 • Svim članovima udruga a posebno njihovim predsjednicima kao i predsjednicima mjesnih odbora.
 • Svim ostalima, da nekoga ne izostavim, s kojima sam surađivao.

Nastojao sam ovim pismom, ne pravdati se, nego na temelju činjenica i knjigovodstveno točnim brojkama dati konačni rezime mojeg djelovanja a na čitatelju je da stvori sud. Posebno vrijedi za one koji stalno kritiziraju, često napamet, jer im njihove željice nisam ispunio pa ih pozivam da pokušaju vrednovati i moje argumente koji su potkrijepljeni podacima iz službenih izvora.

Dakle, zahvaljujem se svim stanovnicima općine Lobor na datoj podršci i strpljenju kroz ove 4 godine.

Ako je bilo nekih nesporazuma s bilo kime, ako sam nekoga povrijedio, ja se iskreno ispričavam.

Želim sreću i zdravlje svim Loborkama i Loborcima a svojoj nasljednici/nasljedniku puno uspjeha.
Srdačno vaš,

Božidar Markuš

U Loboru, 7. travnja 2017.

Izgled općinske zgrade nakon preuređenja. Projekt je prijavljen na EU fondove.

Divlja odlagališta

Već niz godina borimo se s divljim odlagalištima smeća i raznog otpada. Neodgovorni građani bacaju otpad najčešće uz ceste i šume a onda općina treba to sanirati na teret proračuna tj. svih građana, dakle i onih koji su ekološki osviješteni i ponašaju se civilizirano. Dobili smo ponudu za sanaciju pa ćete i sami vidjeti koliku nam štetu takvi ljudi čine. Imamo 7 divljih odlagališta a za njihovu sanaciju treba platiti 122.775 kn. Možda bi s ovim novcima mogli učiniti nešto za opću korist jer potpuno nepotrebno moramo trošiti velika sredstva zbog nečije neodgovornosti. Zašto?

Krupni otpad se dva puta godišnje odvozi besplatno. Živimo u 21.stoljeću. Pitajte one koji rade u Austriji ili Njemačkoj, da li bi tamo bacili smeće uz cestu ili šumu?

Poštovane Loborke i Loborci nemojte to činiti.

Lijepo vas pozdravlja vaš općinski načelnik,

Božidar Markuš

Lobor, 24.3.2017

Informacija o izvršenju proračuna općine Lobor u 2016. godini

Prošla 2016.g. bila je za općinski proračun jedna od normalnih, a u odnosu na onu godinu dana ranije puno bolja. Iduća tablica to potkrepljuje:

Račun prihoda i rashoda općine Lobor

R.broj

Opis

2015.

2016.

Razlika 2016-15.

1. Sveukupni prihodi

4.086.253,99

5.872.903,40

1.786.694,41

2. Ukupni rashodi

4.146.251,58

5.384.728,74

1.238.477,16

 • od toga:
Rashodi poslovanja

3.640.300,42

3.779.558,48

139.258,06

Rashodi-ulaganje

505.951,16

1.605.170,26

1.099.219,91

3. Višak

0

488.174,66

4. Manjak

– 59.997,59

0

 

Tijekom 2015. ostvareni su manji prihodi čak za 1.786.694,41 kune i to zbog potpuno nepravedne „porezne reforme“ po kojoj su brdsko-planinske općine najgore prošle. Za općinu Lobor bio je to pravi financijski šok, ali unatoč toga investirano je 506.000 kn najviše u javnu rasvjetu, nogostupe i ceste. Usprkos svemu tome, ostvaren je minimalni gubitak od 60.000 kn.

U 2016.g. imamo dobit od 488.000 kn ali i investicije od 1.605.000 kn. Uloženo je u sve domove (St.Golubovec, Petrova Gora, Lobor, Markušbrijeg ) 721.000 kn, ceste 222.000 kn,nogostupe i odvodnju 282.000 kn, javnu rasvjetu 215.000 kn a ostatak u manje investicije. U svakom slučaju učinjena su znatna ulaganja koja povećavaju standard življenja stanovnika općine Lobor. Očekivanih javnih natječaja nije bilo kako bi ušli u ozbiljnije projekte, ali smo ipak dobili 300.000 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i to namjenski za uređenje prostora za udrugu Sv. Ana, a temeljem natječaja na koji smo se javili.

Iz tablice je vidljivo da su rashodi poslovanja u 2016.-toj porasli svega za 139.000 kn u odnosu na prethodnu godinu što znači da s povećanim prihodima nismo išli u potrošnju nego smo ih usmjerili na izgradnju i rekonstrukciju objekata. S ponosom želimo istaknuti da su rashodi poslovanja u 2016. manji za gotovo 1.000.000 kuna od onih iz 2012. godine (uzimamo ju kao bazu za usporedbu s novim mandatom ) kad su iznosili 4.741.000 kn što je rezultat naše štednje i racionalnog ponašanja, dakle smanjili smo troškove poslovanja za 20 % iz toga proizlazi da smo kroz 4 godine uštedjeli znatna sredstva.

Javljamo se na sve natječaje pa se nadamo da će 2017. biti još bolja.

U Loboru, 07.02.2017

Božidar Markuš, načelnik