Provedbeni program Općine Lobor za razdoblje 2022.-2025

Predgovor

 

Poštovane mještanke i mještani,

pred Vama je novi akt strateškog planiranja razvoja Općine Lobor za naredne četiri godine. Provedbeni program predstavlja alat kojim će Općina Lobor provesti prioritete koje smo si zadali u razdoblju koje je pred nama.

Općinu Lobor zamislili smo kao općinu koja zajedništvom gradi bolje društvo, kvalitetnije mjesto za suživot, rad i obrazovanje za sve mještane, svih dobnih skupina. Naša Općina obiluje brojnim prirodnim bogatstvima iz kojih proizlaze golemi potencijali za razvoj gospodarstva, poljoprivrede i turizma. Poboljšanje životnih uvjeta i oživljavanje našeg kraja postići ćemo udruživanjem snaga i znanja kako bismo se učvrstili kao zajednica koja osigurava budućnost mladima, koja štiti i brine o pravima osoba s invaliditetom, koja s  posebnom pažnjom brine o osiguravanju dostojanstvene starosti i skrbi osoba treće životne dobi. Ljepši i za život ugodniji Lobor kroz zajednički rad, znanje i iskustvo naš je cilj.

U razdoblju koje je pred nama Općina Lobor odredila je prioritete razvoja kojima je cilj iskorištavanje neostvarenih potencijala Općine. Razvoj naselja kroz rekonstrukciju, uređenje i modernizaciju infrastrukture značajne za društveni i poslovni život mještana, razvoj poljoprivrede i poticanje obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava, razvoj poduzetništva, jačanje civilnog društva kroz udruge, briga o djeci i mladima, briga za mještane treće životne dobi, razvoj turizma i ostvarivanje turističkih potencijala te transparentna općina uz veću dostupnost općinske uprave kao usluge građanima predstavljaju područja na kojima će se u narednom razdoblju temeljiti razvoj naše male zajednice.

U okviru svog djelokruga voditi ćemo se provjerenim praksama uz stalno učenje, unaprjeđivanje i bolje korištenje dostupnih izvora financiranja. Općina Lobor zajedničkim snagama može napraviti iskorake tamo gdje je potrebno kako bismo unaprijedili živote svih stanovnika i osigurali napredak čitave naše male zajednice. Lobor će postati mjesto u kojem mladi imaju budućnost, stariji dostojanstvenu starost i skrb, mjesto novih radnih mjesta koje potiče razvoj poduzetništva, poljoprivrede i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te razvija društvene i turističke sadržaje. Zajedništvom za Lobor postati ćemo mjesto prepoznato i poželjno za život ali i doseljavanje.

 Načelnica Ljubica Jembrih

 

Sadržaj
Predgovor 1
1. Uvod (djelokrug, vizija i misija) 2
1.1. Djelokrug 3
1.2. Vizija i misija 5
2. Opis izazova i razvojnih potreba 7
2.1. Geografska obilježja 7
2.2. Demografska obilježja 8
2.3. Društvene djelatnosti 10
2.3.1. Odgoj i obrazovanje 10
2.3.2. Zdravstvo i socijalna skrb 11
2.3.3. Kultura, sport i civilno društvo 12
2.4. Gospodarstvo 12
2.4.1. Poslovni subjekti 12
2.4.2. Poljoprivreda 12
2.4.3. Turizam 14
2.5. Infrastruktura 15
2.5.1. Prometna infrastruktura 15
2.5.2. Telekomunikacijska infrastruktura 16
2.5.3. Opskrba električnom energijom 16
2.5.4. Opskrba plinom 16
2.5.5. Vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 16
2.5.6. Gospodarenje otpadom 16
2.5.7. Poslovna infrastruktura 16
2.5.8. Društvena infrastruktura 17
2.6. Upravljanje razvojem 17
2.7. Zaključak analize 18
3. Prioriteti razvoja 21
4. Mjere razvoja 25
5. Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata 40
6. Okvir za praćenje i izvještavanje 45
7. Prilozi 46

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa

Odluka o donošenju Provedbenog programa

Provedbeni program Općine Lobor

Prilog 1. Predložak za provedbeni program Općine Lobor (Upute v 1.1

Polugodinje izvjee Lobor 0101-30062022 (1)

Prilog 1 Tablini predloak za izradu polugodinjeg i godinjeg izvjea o provedbi PP JLPRS_29-07-2022 (1)

Prilog 1 Polugodinje izvjee o provedbi provedbenog programa 0101-30062022

Polugodinje izvjee o provedbi provedbenog programa 0101-30062022