Prijava komunalnog nereda

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave obvezne su uspostaviti sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (komunalni otpad, ambalažu, opasne tvari, građevinski otpad i otpad životinjskog porijekla) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općine Lobor, Trg sv. Ane 26,49253 Lobor ili putem e-maila na: opcina@lobor.hr

Nepropisno odbačen otpad moguće je prijaviti i svakim radnim danom (pon-pet):

  – osobnim dolaskom u Jedinstveni upravni odjel, u vremenu od 7.30 – 15.30h

  – telefonski, na brojeve: 049/430-531, 049/503-864, 099/214-5252, fax: 049/430-090

Obrazac za prijavu komunalnog otpada

Obavijest o radovima uz potok Reka

Općina Lobor obavještava vlasnike poljoprivrednih površina uz potok Reka da se nastavlja sa sječom i tehničkim čišćenjem korita, nizvodno prema Brlečićima i Požgajima u dužini od 1 km. Početak radova je 10.07.2018.g.

Naime, Hrvatske vode su prošle godine počele sa čišćenjem korita od centra Lobora nizvodno u dužini od cca 600 m, a ove godine se nastavlja sa radovima u dužini od 1 km.

Vlasnike parcela se obavještava kako bi mogli osigurati međe svojih parcela. Za sva ostala pitanja sumještani Općine Lobor mogu se obratiti u jedinstveni upravni odjel.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine LOBOR

Općina Lobor otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano uz Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lobor. Ovim putem se poziva zainteresirana javnost da dostavi svoje komentare, prijedloge i sugestije vezano uz nacrt Odluke.

Besplatan odvoz električnog i elektroničkog otpada

Ako ste namjeravali baciti stari televizor, radio, telefon, hladnjak, ventilator, mikrovalnu pećnicu, štednjak, stroj za pranje rublja, kosilicu, mobitel, računalo, grijalicu, aparat za kavu, toster, zamrzivač, klimatizacijski uređaj, bušilicu, zvučnik, sušilo, za kosu, CD-player, glačalo, video rekorder, mikrofon, printer, skener, kopirni stroj, kameru, faks-uređaj, sve vrste el. peći…. Sve što radi na struju. Nazovite na:

BESPLATAN BROJ : 0800 44 110

Ili na broj 049 371 396

i djelatnici Florinog sabirnog centra će doći na Vašu adresu i riješiti vas elektroničkog otpada.


KRUPNI OTPAD će se ove godine sakupljati na ustaljenim mjestima u periodu:

22.04. do 24.04.2017g. proljetni period

07.10. do 10.10.2017g. jesenski period


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, a stupio je na snagu 05. 08. 2016. (Narodne novine broj: 69/2016 27.07.2016.)

Prenosimo članak 18. iz Pravilnika gdje se vide obveze vlasnika građevina i JLS-a:

– Članak 18. (1) Vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest, dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

– Članak 30. (1) Jedinica lokalne samouprave dužna je uputiti poziv iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika, dopisom odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način, vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest i od njih pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest na području te jedinice lokalne samouprave i dostaviti ih Fondu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ovim putem molimo sve vlasnike i korisnike građevina koje sadrže azbest da do 1.lipnja 2017.g dostave popunjeni Obrazac prijave podataka o građevinama koje sadrže azbest, a koji se nalazi u prilogu!


KUĆNI BROJEVI

Obavještavaju se vlasnici stambenih i poslovnih objekata kao i objekata javne namjene koji se stalno ili povremeno koriste da su obvezni na objekte istaknuti natpis s kućnim brojem.

Obilježavanje građevine vrši se pločicom od trajnog materijala s ispisanim brojem iznad naziva ulice ili naselja u bijeloj boji, a na plavoj podlozi, dimenzija min 20×15 cm.

Najbolji način prikazivanja i postavljanja kućnog broja je njegovo isticanje na vidljivom mjestu, a postavljanjem kućnog broja omogućavate službama, u slučaju hitnosti, brže pronalaženje tražene adrese.

Isticanje kućnog broja zakonska je obveza vlasnika, dok su za neodgovorne predviđene kaznene odredbe.

Radi lakše nabave i jednoličnosti, pločicu kućnog broj možete naručiti u Općini Lobor. Cijena pločice je 40,00 kn. Zainteresirani za pločice mogu se javiti do 01.06.2017.g.

Akcija sakupljanja i odvoza krupnog komunalnog otpada 2016

O B A V I J E S T

o akciji sakupljanja i odvoza

KRUPNOG KOMUNALNOG OTPADA

Akcija prikupljanja i odvoza krupnog otpada sa područja Općine Lobor realizirat će se u razdoblju
od
07.10 do 10.10.2016. godine.

Krupni otpad moći će se odlagati u kontejnere zapremnine 7m³ na kojima će biti natpis KRUPNI OTPAD. Kontejneri će biti postavljeni na privremenim lokacijama, a koji će se odvoziti od strane komunalnog poduzeća „Komunalac Konjščina“ d.o.o.

PRIVREMENE LOKACIJE SAKUPLJANJA OTPADA:

  1. Lobor – na prostoru parkirališta kod trgovine Micak,

  2. Vinipotok – kod društvenog doma

  3. Vojnovec – na prostoru uz EKO OTOK

  4. Stari Golubovec – kod društvenog doma

  5. Petrova Gora – uz školsko igralište

  6. Velika Petrovagorska – na križanju gl. ceste i ceste za Delkovec kod zaseoka „Horvati“

Napomena:

U komunalni otpad ne spadaju elektronički i elektronski otpad (frižideri, televizori, kompjutori, škrinje, itd.), građevinski otpad, školjke od automobila, tekući otpad, opasni otpad i auto gume.

Molimo građane da ove lokacije koje su određene za sakupljanje krupnog komunalnog otpada koriste samo za vrijeme ove akcije, jer će se prestankom iste, kazniti svaki dovoz smeća i stvaranje divlje deponije.

Referent za komunalno redarstvo

UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOBOR
Igor Krajnik