Naziv: Sveta Ana – udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s
invaliditetom Krapinsko zagorske županije
Registarski broj: 02001019
OIB: 15099122594
Sjedište: Trg svete Ane 26, Lobor
Osobe: Matija Mikulčić (predsjednik)
E-mail: Sveta.ana.udruga@gmail.com

Djelatnosti: Promicanje, razvitak i unapređenje kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, psihički bolesnih osoba, starih i nemoćnih osoba smještenih u udomiteljskim obiteljima, te ostale socijalno ugrožene i na drugi način obespravljene osobe. Prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći i druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.

Poziv za dostavu ponuda za adaptaciju i uređenje prostora Udruge Sv.Ana

Poziv za dostavu ponuda za adaptaciju i uređenje prostora za rehabilitacijske i habitacijske terapije djeci s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom:

RADOVI NA ADAPTACIJI I UREĐENJU PROSTORA
ZA REHABILITACIJSKE I HABITACIJSKE TERAPIJE
DJECI S POTEŠKOČAMA U RAZVOJU I OSOBAMA S INVALIDITETOM
DRUŠTVENI DOM VINIPOTOK

DOKUMENTACIJA
ZA NABAVU

Temeljem članka 6. stavak 1. Odluke o provedbi postupka bagatelne nabave
(KLASA: 003-05/14-01/01, URBROJ: 2211/05-03-14-02, od 05.06.2014.)

Broj E-BN6/2016

Dokumentacija - društveni dom

Poziv za suradnju – šaljite nam vaše obavijesti

Pozivamo sve predstavnike i članove udruga da nam šalju informacije, obavijesti i članke o aktivnostima i radu vaše udruge. Obavijesti će biti objavljene na službenom web portalu, s ciljem što boljeg informiranja svih zainteresiranih o aktivnostima u našoj općini.