Sakupljanje krupnog otpada 2014.

Druga akcija prikupljanja i odvoza krupnog otpada sa područja Općine Lobor održat će se u razdoblju od 15.10. do 16.10.2014. godine. Krupni otpad, u što ne spadaju elektronički i elektronski otpad, građevinski otpad, školjke od automobila, tekući otpad, opasni otpad i auto gume, odvozit će se u kontejnerima od strane komunalnog poduzeća „KOMUNALAC“ Konjščina d.o.o