Na temelju članka 3., 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 28/13), te plana proračuna za 2020. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 53/19), načelnica općine Lobor raspisuje:

NATJEČAJ

ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

Raspisuje se natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2020/2021, i to:

 • četrnaest (14) učeničkih stipendija, svaka u mjesečnom iznosu od 350,00 kn
 • četrnaest (14) studentskih stipendija, svaka u mjesečnom iznosu od 500,00 kn,

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti na višim i visokim sveučilištima na području Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Lobor, a ne primaju stipendije po nekoj drugoj osnovi.

Na raspisan natječaj zainteresirani kandidati podnose Zahtjev na propisanom obrascu kojeg izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, a rok za podnošenje zahtjeva je 20.10.2020. god.

U postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Zahtjevi se dostavljaju: Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg sv. Ane 26, Lobor, 49253, osobno ili putem pošte.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

 1. potvrdu škole – fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2020/2021,
 2. presliku svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja, a za studente i potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita,
 3. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
 4. potvrdu Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva za 7., 8. i 9. mjesec,
 5. presliku osobne iskaznice ili presliku domovnice ili potvrdu o prebivalištu nadležne Policijske postaje, učenika/studenta,
 6. ostalu dokumentaciju kojom podnositelj može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obiteljskog kućanstva prema kriterijima, u skladu s Pravilnikom (djeca roditelja poginulih hrvatskih branitelja u domovinskom ratu i djeca invalida hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, samohrani roditelj, potvrda o članovima zajedničkog kućanstva koji se istovremeno školuju i djeca s teškoćama u razvoju u obiteljskom kućanstvu, dijete hrvatskog branitelja),
 7. izjava o istinitosti i točnost podataka, te zaštiti osobnih podataka,
 8. dokaz o postignutim pojedinačnim uspjesima na međunarodnim, državnim i županijskim natjecanjima,

Sve primljene zahtjeve po natječaju rješava Povjerenstvo za natječaje na temelju kriterija iz Pravilnika. Povjerenstvo posebno sastavlja listu za učeničke, a posebno za studentske stipendije.

Po kompletnoj obradi i utvrđenim bodovima Povjerenstvo sastavlja rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Lobor.

Sa svim podnositeljima zahtjeva koji su prema odredbama Pravilnika stekli pravo na stipendiju, zaključuje se ugovor o stipendiranju.

Korisnik stipendije gubi pravo na daljnju isplatu:

 • ako samovoljno prekine školovanje za koje mu je odobrena stipendija
 • ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu, te ne upiše višu godinu školovanja
 • ako ne diplomira u roku apsolventskog statusa

Stipendije će se isplaćivati za vrijeme trajanja školske/akademske godine.

Stipendije su u pravilu bespovratne osim u slučaju:

 • ako učenik/student samovoljno prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena
 • ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu

Svi uvjeti i međusobna prava i obaveze između korisnika stipendije i Općine Lobor regulirat će se ugovorom.

Prilozi:

 1. Zaključak stipendije
 2. Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
 3. OBRAZAC 1-ZAHTJEV-za-stipendiju-2020-2021
 4. OBRAZAC 2-IZJAVA o zajedničkom kućanstvu
 5. OBRAZAC 3-IZJAVA o prihodima
 6. OBRAZAC 4-IZJAVA o točnosti podataka
 7. PRAVILNIK stipendije 2013
 8. Odluka o preraspodjeli sredstava
 9. Odluka o dodatnom broju stipendija
 10. RANG LISTA STUDENATA
 11. RANG LISTA UČENIKA