Načelnica Općine Lobor objavljuje

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za pomoć u poljoprivredi Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Lobor za 2020. godinu.

Obrazac zahtjeva za pomoć može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, gdje se isti i predaje najkasnije do 31.12.2020. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava u proračunu Općine Lobor za 2020. godinu.

Sredstva za pomoć u poljoprivredi planirana su Planom Proračuna za 2020. godinu, na kontu pomoć u poljoprivredi, u iznosu od 30.000,00 kuna.

Za sva pitanja vezana za javni poziv možete se obratiti osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, e-mail-om: opcina@lobor.hr, telefonom na broj 049/430-531.

 

JAVNI POZIV OPG-ima-POMOĆ U POLJOPRIVREDI

Zahtjev za pomoć u poljoprivredi

Privremeno zatvaranje javnog poziva