MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE-raspored rada

RASPORED RADA

MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Dana 11.09.2020.g.

Lokacije:

1.Vinipotok – uz ekootok kod društvenog doma u Markušbrijegu od                  7:00-8:00 h

2.Završje Loborsko – asfaltirani prostor ispred kuće na adresi

           Završje Loborsko 27A (kuća-Vlahek Ivana)                                                             8:30-9:30 h

3.Lobor – uz ekootok kod dučana “Micak”                                                                   10:00-11:00 h

4.Stari Golubovec – ekootok kod društvenog doma                                               11:30-12:30 h

5.Vojnovec – ekotok kod igrališta                                                                                    13:00-14:00 h

 

Dana 14.09.2020.g.

Lokacije:

1.Petrova Gora – ekootok kod igrališta                                                                          7:00 – 8:00 h

2.Velika Petrovagorska – Proširenje na križanju prema zaseoku Horvati –

         kod kućnog broja Velika Pertrovagorska 39 B                                                       8.30 – 9.30 h

 

Popis lokacija za mobilno reciklažno dvorište -04092020.doc

Nadmetanje za nabavu radnih bilježnica i radnog materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2020/2021

KLASA: 602-01/20-01/03

URBROJ: 2211/05-03-20-03

Lobor, 29.07.2020. god.

P O Z I V

za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN=20/20.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR

b) Sjedište: Lobor, Trg
svete Ane 26

c) OIB:
08909915246

d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj
telefaksa: 049/430-090,

e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za nabavu radnih
bilježnica i radnog materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2020/2021.

2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za
popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i popisa
radnih bilježnica i radnog materijala.

3. Ponuda se dostavlja u roku od 5 dana, odnosno zaključno sa 03.08.2020.
godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.

4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u
popisu radnih bilježnica i radnog materijala koji čini sastavni dio
dokumentacije za nabavu.

5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.

6. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26,
Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NABAVU
RADNIH BILJEŽNICA”.

7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće
se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom
“zakašnjela ponuda”.

8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se
dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.

9. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda.

10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na
poništenje predmetnog nadmetanja.

11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz popisa radnih
bilježnica.

12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu
ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na
adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090,
ili osobno u uredu.

Dokumentacija-radne biljenica i radni materijal – II dio

DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI ZBIRNI-OPINA-O LOBOR-za objavu

Dokumentacija-radne biljenica i radni materijal – II dio

Radne biljenice – OPINA I KZ-za objavu

Nadmetanje za nabavu radnih bilježnica i radnog materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2020/2021

KLASA: 602-01/20-01/02

URBROJ:  2211/05-03-20-05

Lobor, 20.07.2020. god.

P O Z I V za dostavu ponuda

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN=20/20.
 2. a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
 3. b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
 4. c) OIB: 08909915246
 5. d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090, e-mail: opcina@lobor.hr
 6. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za nabavu radnih bilježnica i radnog materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2020/2021.
 7. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i popisa radnih bilježnica i radnog materijala.
 8. Ponuda se dostavlja u roku od 6 dana, odnosno zaključno sa 27.07.2020. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
 9. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u popisu radnih bilježnica i radnog materijala koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
 10. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
 11. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NABAVU RADNIH BILJEŽNICA”.
 12. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
 13. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
 14. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda.
 15. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
 16. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz popisa radnih bilježnica.
 17. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, ili osobno u uredu.

Dokumentacija-radne bilježnica i radni materijal

Dokumentacija-radne bilježnica i radni materijal

Radne bilježnice 

DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI ZBIRNI-OPĆINA-OŠ LOBOR

OBAVIJEST o SUKLADNOSTI uzorka vode za ljudsku potrošnju Izvorište Zdenčine

O B A V I J E S T

Dana 29.06.2020. godine prispjelo je Analitičko izvješće o SUKLADNOSTI uzorka uvjetima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20) uzorka vode za ljudsku potrošnju na Izvorištu Zdenčine, udruga Vodovod Petrova Gora-Velika.

Analitičko izvješće-vode za ljudsku uporabu-P- Gora-Velika Petrovagorska-Izvorište Zdenčina

Javni poziv-Uređenje parkirališta uz mjesno groblje Lobor-Faza III-odvodnja

KLASA:                402-07/20-01/03

URBROJ:             2211/05-03-20-05

Lobor,                  17.06.2020. god.                                               

P O Z I V

za dostavu ponuda

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN=2/20.

 a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR

b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26

c) OIB: 08909915246

d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,

e-mail: opcina@lobor.hr

 1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje radova na Uređenju parkirališta uz mjesno groblje Lobor-FAZA III-odvodnja.
 2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika poslova.
 3. Ponuda se zaključno dostavlja u roku od 10 dana, računajući od dana objave ovog poziva na službenim stranicama općine Lobor lobor.hr, odnosno najkasnije do 29.06.2020. godine u 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
 4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine radove u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
 5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
 6. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA IZVRŠENJE RADOVA Uređenje parkirališta uz mjesno groblje Lobor-FAZA III-odvodnja ”.
 7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
 8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
 9. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda, sve podmirene obaveze prema investitoru.
 10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
 11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki radova iz troškovnika poslova.
 12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u uredu.

 

Dokumentacija-ODVODNJA groblje Lobor-17062020

Dokumentacija-ODVODNJA groblje Lobor-17062020

TROŠKOVNIK-PARKIRALISTE LOBOR_ODVODNJA-za objavu