ODLUKA o odobrenju izmjena Ugovora o dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor

Na temelju članka 47. stavak 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15) (u daljnjem tekstu: Uredba), te članka 8. stavak 5. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava (KLASA: 007-04/20-01/01, od 17.04.2020. godine), načelnica Općine Lobor donosi

ODLUKU

o odobrenju izmjena Ugovora o dodjeli financijskih sredstava

udrugama za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor

Članak 1.

Odobrava se izmjena članka 1. stavak 3. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava (KLASA: 007-04/20-01/01, od 17.04.2020. godine) (u daljnjem tekstu: Ugovor), udrugama kojima su dodijeljena sredstva na temelju Odluke o raspodjeli potpora po natječaju za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor (KLASA: 007-04/20-01/01, URBROJ: 2211/05-03-20-03).

Članak 2.

Članak 1. stavak 3. osnovnog Ugovora sada glasi:

“Razdoblje provedbe projekta je do 15. kolovoza 2021. od datuma stupanja ugovora na snagu.”

Članak 3.

Izmjena Ugovora sa udrugama sklopit će se po dostavi Izvješća koje su u obavezi dostaviti korisnici-udruge, sukladno članku 4. osnovnog Ugovora.

 

ODLUKA o odobrenja izmjena Ugovora

JAVNI POZIV Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima-pomoć u poljoprivredi-privremeno zatvaranje

Načelnica Općine Lobor objavljuje

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za pomoć u poljoprivredi Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Lobor za 2020. godinu.

Obrazac zahtjeva za pomoć može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, gdje se isti i predaje najkasnije do 31.12.2020. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava u proračunu Općine Lobor za 2020. godinu.

Sredstva za pomoć u poljoprivredi planirana su Planom Proračuna za 2020. godinu, na kontu pomoć u poljoprivredi, u iznosu od 30.000,00 kuna.

Za sva pitanja vezana za javni poziv možete se obratiti osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, e-mail-om: opcina@lobor.hr, telefonom na broj 049/430-531.

 

JAVNI POZIV OPG-ima-POMOĆ U POLJOPRIVREDI

Zahtjev za pomoć u poljoprivredi

Privremeno zatvaranje javnog poziva

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj godini 2020/2021

Na temelju članka 3., 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 28/13), te plana proračuna za 2020. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 53/19), načelnica općine Lobor raspisuje:

NATJEČAJ

ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

Raspisuje se natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2020/2021, i to:

 • četrnaest (14) učeničkih stipendija, svaka u mjesečnom iznosu od 350,00 kn
 • četrnaest (14) studentskih stipendija, svaka u mjesečnom iznosu od 500,00 kn,

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti na višim i visokim sveučilištima na području Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Lobor, a ne primaju stipendije po nekoj drugoj osnovi.

Na raspisan natječaj zainteresirani kandidati podnose Zahtjev na propisanom obrascu kojeg izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, a rok za podnošenje zahtjeva je 20.10.2020. god.

U postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Zahtjevi se dostavljaju: Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg sv. Ane 26, Lobor, 49253, osobno ili putem pošte.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

 1. potvrdu škole – fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2020/2021,
 2. presliku svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja, a za studente i potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita,
 3. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
 4. potvrdu Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva za 7., 8. i 9. mjesec,
 5. presliku osobne iskaznice ili presliku domovnice ili potvrdu o prebivalištu nadležne Policijske postaje, učenika/studenta,
 6. ostalu dokumentaciju kojom podnositelj može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obiteljskog kućanstva prema kriterijima, u skladu s Pravilnikom (djeca roditelja poginulih hrvatskih branitelja u domovinskom ratu i djeca invalida hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, samohrani roditelj, potvrda o članovima zajedničkog kućanstva koji se istovremeno školuju i djeca s teškoćama u razvoju u obiteljskom kućanstvu, dijete hrvatskog branitelja),
 7. izjava o istinitosti i točnost podataka, te zaštiti osobnih podataka,
 8. dokaz o postignutim pojedinačnim uspjesima na međunarodnim, državnim i županijskim natjecanjima,

Sve primljene zahtjeve po natječaju rješava Povjerenstvo za natječaje na temelju kriterija iz Pravilnika. Povjerenstvo posebno sastavlja listu za učeničke, a posebno za studentske stipendije.

Po kompletnoj obradi i utvrđenim bodovima Povjerenstvo sastavlja rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Lobor.

Sa svim podnositeljima zahtjeva koji su prema odredbama Pravilnika stekli pravo na stipendiju, zaključuje se ugovor o stipendiranju.

Korisnik stipendije gubi pravo na daljnju isplatu:

 • ako samovoljno prekine školovanje za koje mu je odobrena stipendija
 • ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu, te ne upiše višu godinu školovanja
 • ako ne diplomira u roku apsolventskog statusa

Stipendije će se isplaćivati za vrijeme trajanja školske/akademske godine.

Stipendije su u pravilu bespovratne osim u slučaju:

 • ako učenik/student samovoljno prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena
 • ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu

Svi uvjeti i međusobna prava i obaveze između korisnika stipendije i Općine Lobor regulirat će se ugovorom.

Prilozi:

 1. Zaključak stipendije
 2. Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
 3. OBRAZAC 1-ZAHTJEV-za-stipendiju-2020-2021
 4. OBRAZAC 2-IZJAVA o zajedničkom kućanstvu
 5. OBRAZAC 3-IZJAVA o prihodima
 6. OBRAZAC 4-IZJAVA o točnosti podataka
 7. PRAVILNIK stipendije 2013
 8. Odluka o preraspodjeli sredstava
 9. Odluka o dodatnom broju stipendija
 10. RANG LISTA STUDENATA
 11. RANG LISTA UČENIKA

Privremeni prekid struje 30.09.2020. godine-OBAVIJEST

Lobor, 28.09.2020. god.

MJEŠTANI OPĆINE LOBOR
-obavijest o prekidu struje-

Predmet: OBAVIJEST o prekidu isporuke struje

Obavještavaju se mještani Općine Lobor, koji spadaju pod ELEKTRU VARAŽDIN; naselja GREGUROVEC, VELIKA, MALA VELIKA, PETROVA GORA, PETROVŠČAK, VOJNOVEC da će dana 30.09.2020. godine (SUBOTA) doći do prekida isporuke struje u vremenu od 9.00 do 14.00 sati.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Privremeni prekid struje-26.09.2020. godine

Poštovani sumještani, obavještavamo Vas da će dana:

* 26.09.2020.g. doći do prekida struje u vremenu od 09:00 do 13:00 na
području: GOLUBOVEC,OČURA,GREGUROVEC,KUZMINEC,MURIČEVEC,MALA VELIKA,PETROVA
GORA,VETERNICA,VOJNOVEC.
* 30.09.2020.g. doći do prekida struje u vremenu od 06:15 do 06:30 na
području: GRAD LEPOGLAVA I OKOLNA NESELJA, SVA NASELJA PREMA GOLUBOVCU I
TRAKOŠĆANU DO VRBNA I VIŠNJICE.