POZIV

Pozivamo građane da prijave štete nastale uslijed djelovanja potresa 28. i 29. 12. 2020. godine.

Prijave možete podnijeti na obrascu koji se nalazi u nastavku poziva.

Prijave se dostavljaju najkasnije do 08.01.2021. godine  u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor,

e-mailom: opcina@lobor.hr ili osobno na novoj lokaciji:

Društveni dom Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor, I kat.

OBRAZAC-EN-P