Na temelju članka 47. stavak 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15) (u daljnjem tekstu: Uredba), te članka 8. stavak 5. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava (KLASA: 007-04/20-01/01, od 17.04.2020. godine), načelnica Općine Lobor donosi

ODLUKU

o odobrenju izmjena Ugovora o dodjeli financijskih sredstava

udrugama za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor

Članak 1.

Odobrava se izmjena članka 1. stavak 3. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava (KLASA: 007-04/20-01/01, od 17.04.2020. godine) (u daljnjem tekstu: Ugovor), udrugama kojima su dodijeljena sredstva na temelju Odluke o raspodjeli potpora po natječaju za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor (KLASA: 007-04/20-01/01, URBROJ: 2211/05-03-20-03).

Članak 2.

Članak 1. stavak 3. osnovnog Ugovora sada glasi:

“Razdoblje provedbe projekta je do 15. kolovoza 2021. od datuma stupanja ugovora na snagu.”

Članak 3.

Izmjena Ugovora sa udrugama sklopit će se po dostavi Izvješća koje su u obavezi dostaviti korisnici-udruge, sukladno članku 4. osnovnog Ugovora.

 

ODLUKA o odobrenja izmjena Ugovora