OBAVIJEST

Obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je ured 

Načelnice i Jedinstvenog upravnog odjela preseljen na novu lokaciju:

Društveni dom Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor, I kat

radi uređenja zgrade.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti

na broj telefona: 049/430-531, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno na novoj lokaciji.

Želimo Vam sretnu, zdravu, mirnu i uspješnu novu 2021. godinu.