Javni poziv za izradu snimke i elaborata, A. Kovačića

Općina Lobor obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta Ulica Ante Kovačića, a koje djelomično zahvaćaju zemljišta katastarske čestice o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Javni poziv, za izradu snimke i elaborata, F.H.Kiša

Općina Lobor obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta Ulica F. H. Kiša, a koje djelomično zahvaćaju zemljišta katastarske čestice o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Sakupljanje krupnog otpada 2014.

Druga akcija prikupljanja i odvoza krupnog otpada sa područja Općine Lobor održat će se u razdoblju od 15.10. do 16.10.2014. godine. Krupni otpad, u što ne spadaju elektronički i elektronski otpad, građevinski otpad, školjke od automobila, tekući otpad, opasni otpad i auto gume, odvozit će se u kontejnerima od strane komunalnog poduzeća „KOMUNALAC“ Konjščina d.o.o