Na temelju Plana proračuna za 2019. godinu i članka 72. Statuta Općine Lobor, načelnica Općine Lobor donosi Odluku o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima za šk. god. 2019./2020.

Odluka o sufinanciranju učeničkih domova