Obavještavaju se mještani Općine Lobor da 07.10.2019. godine Komunalac Konjščina d.o.o. dolazi po otpadni tekstil u Lobor. Vozilo u koje će se preuzimati otpadni tekstil bit će parkirano kod eko otoka u centru Lobora (trgovina Micak) i to u vremenu od 8:00 – 10:00 sati.

Svaki građanin koji će donijeti sortirani otpadni tekstil prema niže navedenim uputama dužan je vozaču Komunalca dati na uvid osobnu iskaznicu iz koje je vidljivo da je stanovnik općine Lobor, te zadnji odrezak od Komunalčevog računa iz kojeg je vidljivo da je njihov korisnik i da uredno podmiruje svoje račune prema Komunalcu Konjščina. Tko ima nepodmirene račune neće moći predati tekstil na zbrinjavanje.

Napomena: Tekstilni otpad mora biti suh i čist, bez primjesa drugih vrsta otpada (kože, krzna, spužve, plastike, skaja, papira, perja i sl.)

PREUZIMANJE PUNE OBAVIJESTI