Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Lobor udrugama kao i korištenje tih sredstava od strane udruga, u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojim aktivnostima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i
planskim dokumentima Općine Lobor.

Pravilnik o sufinanciranju udruga građana