P O Z I V
ZA 14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

14. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 22.09.2022. godine (četvrtak) u 19,00 sati
Sjednica će se održati u prostorijama
Općine Lobor, konferencijska dvorana, Trg svete Ane 26, Lobor

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje skraćenog Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor,
3. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Lobor za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine sa programima,
4. Izvješće načelnice za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine,
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Pravilnika radu Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor,
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na godišnje Izvješće o radu Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor za pedagošku godinu 2021/2022,
7. Donošenje Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Lobor,
8. Donošenje Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu sportskih stipendija sportašima općine Lobor
9. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lobor,
10. Donošenje Odluke o ukidanju Odluke o osnivanju poduzetničke zone Lobor,
11. Donošenje:
• Odluke o imenovanju Etičkog odbora,
• Odluke o imenovanju o imenovanju Vijeća časti,
12. Marijan Šala-pismo namjere,
13. Kukina-Švigač Živko-zahtjev za povratom čestice darovnim ugovorom,
14. Razno, slobodna riječ

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Dragutin Adanić, bacc. ing. sec.

poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća