Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21),

                                                                          S A Z I V A M

                          Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Lobor za

                                                      svibnja 2021. godine (subota)

                                                                s početkom u 13,00 sati

koja će se održati u Društvenom domu u Loboru, Trg svete Ane 30, Lobor

 

te predlažem sljedeći

                                                 DNEVNI RED

  • utvrđivanje kvoruma
  1. Izbor Mandatne komisije,
  2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika
  • utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
  • svečana prisega članova Općinskog vijeća,
  1. Izbor Komisije za izbor i imenovanje,
  2. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća,
  3. Izbor Komisije za statutarno pravna pitanja,
  4. Izbor Komisije za financije i proračun,
  5. Slobodna riječ

                                                                         PROČELNICA JUO

                                                                    Ivanka Martinuš, dipl.ing.

POZIV na konstituirajuću sjednicu 29052021