KLASA: 320-01/17-01/03
URBROJ: 2211/05-17-23
Lobor, 24.11.2017. god.

Na temelju članka 10. stavka 9. Pravilnika za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Lobor za 2017. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 37/17), prijedloga liste korisnika koji je izradilo stručno Povjerenstvo za poljoprivredu, načelnica donosi

ODLUKU
o dodjeli sredstava

Članak. 1.
Donosi se Odluka o dodjeli sredstava za potporu poljoprivredi na području općine Lobor u 2017 . godinu na temelju prijedlog liste korisnika koju je izradilo stručno povjerenstvo za poljoprivredu.
Prijedlog liste izrađen je na temelju zahtjeva koji su dostavili korisnici na Natječaj za podnošenje Zahtjeva za potporu poljoprivredi na području općine Lobor za 2017. objavljen dana 02.10.2017. god.

Odluka o dodjeli sredstava