“Naručitelj: OPĆINA LOBOR
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE HORVATI-VIŠKI S POVRŠINSKOM ODVODNJOM, K.Č. 3081, K.O. PURGA, broj objave: 2018/S 0F2-0010524

Rok za dostavu ponuda: 21.05.2018. godinu do 10,00 sati.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1651040

Dokumentacija o nabavi

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Horvati-Viški - text.pdf

Ovjera projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste Horvati-Viški

Obavijest o objavi projektne dokumentacije