O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se korisnici lokalnog vodovoda izvorišta Zdenčine kojim upravlja Udruga vodovod Petrova Gora-Velika, o zdravstvenoj neispranosti vode za ljudsku potrošnju.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije uputio je sanitarnoj inspekciji Državnog inspektorata Analitičko izvješće koje pokazuje da ispitani mikrobiološki parametri nisu sukladni uvjetima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20).

Po uzorkovanju vode utvrđen je kvar na klorinatoru, koji je i otklonjen, te će se izvršiti ponovno uzorkovanje vode i utvrditi zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju.

OBAVIJEST korisnicima lokalnog vodovoda ZDENČINE

Analitičko izvješće-vode za ljudsku uporabu-P- Gora-Velika Petrovagorska-Izvorište Zdenčina-29062020