Produžuje se rok za prijavu šteta nastalih uslijed djelovanja potresa 28. i 29.12.

    Prijave se dostavljaju najkasnije do 31.01.2021. godine     

POZIV

Pozivamo građane da prijave štete nastale uslijed djelovanja potresa 28. i 29. 12. 2020. godine.

Prijave možete podnijeti na obrascu koji se nalazi u nastavku poziva

  e-mailom: opcina@lobor.hr ili osobno na novoj lokaciji:

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor,

Društveni dom Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor, I kat.

OBRAZAC-EN-P