POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Lobor

 

Pozivaju se sumještani, ukoliko imaju potrebu za promjenom namjene čestica u Prostornom planu Općine Lobor, kojih su vlasnici, da dostave svoje zahtjeve za izmjenu Prostornog plana Općine Lobor.

  Zahtjev za izmjenu Prostornog plana mora najmanje sadržavati:

  • ime i prezime podnositelja zahtjeva/vlasnika,
  • adresa,
  • kontakt mob./tel,
  • katastarska općina, broj čestice za koju se traži promjena namjene čestice,
  • trenutna namjena čestice
  • nova namjena čestice

Zahtjevi se zaprimaju putem e-maila: opcina@lobor.hr .