Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br. 20/18) Općina Lobor objavljuje

P O Z I V  N A   J A V N I   U V I D  

Općina Lobor izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Lobor (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 14. do 28. lipnja 2018. godine radnim danom od 9:00 h – 14:00 h u Jedinstveno upravnom odjelu.

Program je također objavljen na internetskoj stranici Općine Lobor.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (28. lipnja 2018. godine) O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Lobor u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Lobor ili poštom, zaključno s 28. lipnja 2018. godine.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske – Općina Lobor

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

Obrazac – savjetovanje – Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Lobor