P O Z I V
ZA 2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2., a vezano za članak 50. stavak 3. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

2. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 30.06.2021. godine (srijeda) u 19,00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama
Društvenog doma Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor

POZIV-2. sjednica vijeća