PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA VARAŽDIN

Matka Laginje 6, 42000 Varaždin ~ tel./fax. 042 / 260 423

web: www.pssv.hr ~ e-pošta: pssv@pssv.hr

POZIVA MJEŠTANE

OPĆINE LOBOR

NA IZOBRAZBU O SIGURNOM RUKOVANJU PESTICIDIMA,

I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

U skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada na bilo koji način dolaze u doticaj sa pesticidima ili moraju voditi brigu o njihovoj sigurnoj uporabi, moraju završiti program izobrazbe o uporabi pesticida.

Program izobrazbe održive uporabe pesticida namijenjen je osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, pri održavanju parkova, okućnica, sportskih terena i ostalih javnih površina, kao i odgovornim osobama i zaposlenicima tvrtka koje se bave proizvod-njom, prodajom, distribucijom ili primjenom pesticida.

Završeni program izobrazbe omogućava polaznicima dobivanje certifikata o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, i iskaznice potrebne za kupnju i primjenu pesticida u zaštiti bilja.

Uvjeti za upis u obrazovni program:

  • za profesionalne korisnike je navršenih 18 godina života i minimalno završeno osmogodišnje osnovno obrazovanje,

  • za odgovorne osobe i distributere je minimalno četverogodišnje srednje obrazovanje, odnosno visoko obrazovanje, prema odredbama Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida – poljoprivrednog ili šumarskog smjera.

Program izobrazbe namijenjen je za:

  • djelatnike obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva (OPG), i tvrtki koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (zadruge, d.d., d.o.o., j.d.o.o., udruge) u području ratarstva, voćarstva, povrtlarstva, vinogradarstva i uzgoja ukrasnog bilja,

  • za djelatnike komunalnih tvrtki, te druge pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (parkove, okućnice, sportske terene, ceste, pruge i ostale javne površine),

  • za trgovce na veliko i malo, prodavače i djelatnike u nabavi pesticida.

Cijena izobrazbe, radnog materijala, ispita i iskaznice je:

– za mještane s prebivalištem na području Općine Lobor – 225,00 kn.

( cijena vrijedi samo za jednog člana domaćinstva )

za sve ostale zainteresirane – 300,00 kn

Mjesto provođenja edukacije: društveni dom u Loboru.

Vrijeme realizacije: 26. 27. i 28. ožujka 2015. s početkom u 16 sati.

Rok prijave: do 23 03. 2015. u prostoru Općine Lobor

ili na tel. 049/ 503 864, 430 531

i to u vremenu od 7.30-15.30

Mole se polaznici edukacije da pripreme:

– fotokopiju rodnog lista i završne svjedodžbe završene škole

– fotokopiju osobne iskaznice,

– podatke svog OIB, kao i datum osnivanja svog OPG-a, / voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, povrtlarstvo, ukrasno bilje ……./

Osoba za kontakt Općine Lobor:

Igor Krajnik – broj mobitela : 099 214 5252

Prilozi:

1)            

Prijavnica rukovanje pesticidima - za ispunjavanje rukom

2)     

Upute za popunjavanje prijavnice za rukovanje pesticidima