Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” 144/12 i 121/2016) i Odluke Ministarstva uprave KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-3 od 25. svibnja 2017. godine

SAZIVAM

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Lobor za

20. lipnja 2017. godine (utorak) s početkom u 19,00 sati, koja će se održati u
Društvenom domu u Loboru, Trg Svete Ane 30 te predlažem slijedeći

DNEVNI RED

– Utvrđivanje kvoruma,
1. Izbor Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika

– utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
– svečana prisega članova Općinsko vijeća,

3.Izbor Komisije za  izbor i imenovanja,
4.Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća,
5. Slobodna riječ

Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća