Zamjenica ministrice socijalne politike i mladih Maja Sporiš sa suradnicama 14.02.2014. godine posjetila je Krapinsko-zagorsku županiju i održala radni sastanak s zamjenicom župana Jasnom Petek i suradnicima.

Teme sastanka bile su vezane uz djelovanje institucija za socijalnu skrb i provedbu novog Zakona o socijalnoj skrbi, (pomoć u kući, obiteljske domove, obiteljske centre) kao i ostale probleme vezane uz područje socijalne skrbi.

Zamjenica ministra posjetila je Udrugu za pomoć mentalno retardiranim osobama Krapina, koja je svoje prostore uz pomoć Ministarstva, Županije, Općine i donacija obnovila u Đurmancu. U Udruzi je sastanak održan s voditeljicama Šteficom Ranički i Jasnom Vukoja, a zamjenicu su upoznale s djelovanjem Udruge i projektima koje provodi kao i projektima koje apliciraju prema ministarstvima i ostalim institucijama. Nakon posjeta Đurmancu zamjenica ministrice Maja Sporiš i suradnice s zamjenicom župana Jasnom Petek posjetili su i Udrugu za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i invalidnim osobama Sveta Ana u Loboru, gdje su održali sastanak s predsjednicom Ljubicom Jembrih. Udruga je prezentirala projekte koje provodi u suradnji s ministarstvima i Županijom, te su obišli prostor koji je Udruga dobila na korištenje od Općine Lobor kojega je potrebno urediti. Sastancima u Đurmancu i Loboru prisustvovali su načelnici Damir Belošević i Božidar Markuš.