KLASA:          320-01/21-01/07

URBROJ:        2211/05-03-21-01

Lobor,            02.12.2021. god.

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13 i 11/18), te Plana proračuna za 2021. godinu, načelnica Općine Lobor objavljuje

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za pomoć u poljoprivredi Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Lobor za 2021. godinu.

Obrazac zahtjeva za pomoć može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, gdje se isti i predaje najkasnije do 31.12.2021. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava u proračunu Općine Lobor za 2021. godinu.

Sredstva za pomoć u poljoprivredi planirana su Planom Proračuna za 2021. godinu, na kontu pomoć obiteljima u poljoprivredi, broj 372122, u iznosu od 55.650,10 kuna.

Za sva pitanja vezana za javni poziv možete se obratiti osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, e-mail-om: opcina@lobor.hr, telefonom na broj 049/430-531.

N A Č E L N I C A

OPĆINE   L O B O R

Ljubica Jembrih

 

JAVNI POZIV-POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA

Zahtjev za pomoć u poljoprivredi

Obavijest o zatvaranju natječaja 2021