KLASA: 363-01/18-01/08
URBROJ: 2211/05-03-18-04
Lobor, 04.04.2018. god.

GRADANIMA
SVIMA

Predmet: OBAVIJEST
– dostavlja se

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine” broj 73/97 i 74/04), župan Krapinsko zagorske županije je dana 26. ožujka 2018. godine proglasio elementarnu nepogodu – odron zemljišta za područje Općine Lobor, nastalu uslijed naglog otapanja velikih snježnih nanosa, koje je prouzročilo velike štete na poljoprivrednom zemljištu i prometnoj infrastrukturi.

Pozivaju se gradani da prijave klizišta koja su nastala uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, e-mail: opcina@lobor.hr, tel. 0491430-531, fax: 0491430-090, u roku od 8 dana, odnosno najkasnije do 13.04.2018. godine.

S poštovanjem!

NAČELNICA OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Obavijest - elementarna nepogoda