NATJEČAJ

za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama

za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Lobor.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Lobor može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Lobor.

Natječaj za prijavu projekata udruga 2021. godine

OBRAZAC 1.-OPISNI 2021

OBRAZAC 2.-FINANCIJSKI 2021

OBRAZAC 3-IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja

OBRAZAC 4.-IZJAVA O PARTNERSTVU 2021

OBRAZAC 5.-ŽIVOTOPIS_Europass

OBRAZAC 6.-POPIS PRILOGA

OBRAZAC 7.-IZJAVA o nekažnjavanju

UPUTA ZA PRIJAVITELJE UDRUGE 2021

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA-udruge