Na temelju članka 9. Pravilnika za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Lobor za 2018. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 00/17”), te članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije”, broj 07/13 i 11/18), opinska načelnica raspisuje natječaj.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

  1. Zahtjev za potporu
  2. Pravilnik potpore poljoprivredi 2018.
  3. Popis dokumentacije
  4. Natječaj poljoprivreda
  5. Kriterij bodovanja
  6. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora
  7. Izjava o srdostvu

Obavijest o zatvaranju natječaja

Izvješće potpore poljoprivredi na području Općine Lobor u 2018. godini