Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” broj 11/21), načelnica Općine Lobor raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.
Elektronički mediji su definirano Zakonom o elektroničkim medijima: audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.
Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Lobor koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.
Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.
Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Lobor.

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:
1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja 0 – 5
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Općine Lobor), usmjerenost na potrebe i interese Općine Lobor i uključenost građana u predložene programske sadržaje 0 – 5
3. Kvantiteta objava i medijske platforme objava (praćenje sadržaja u radijskom programu, na mrežnim stranicama te na društvenim mrežama prijavitelja na Javni poziv) 0 – 5
4. Doseg objava pojedinog medija (istraživanje slušanosti/pregledi sadržaja na internetu) 0 – 5
5. Ukupno/ maksimalno 0 – 20

Sukladno Pravilniku Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija, Agencije za elektroničke medije (“Narodne novine” 150/13, 02/17) dodatno će se vrednovati, s maksimalno 5 bodova, sadržaji usmjereni na teme:
• Ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Lobor,
• poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,
• razvoj odgoja i obrazovanja,
• razvoj umjetnosti i sporta,
• promicanje ravnopravnosti spolova,
• poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika (kajkavskog narječja),
• obrađivanje tema o osobama s invaliditetom,
• poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Lobor,
• zaštita okoliša i ljudskog zdravlja

JAVNI POZV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Obrazac 1.-javni poziv elektronički mediji

Obrazac 2.-javni poziv elektronički mediji

ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava