Imenovan je odbor za izgradnju parka

Naši ljudi su upoznati sa željom da se prostor oko crkve Sv.Ana učini parkom. Idejno rješenje je dato ali to je tek prvi korak. Moramo utvrditi vlasništvo nad zemljištem, ishoditi građevinsku dozvolu i, jednom rječju, kompletirati dokumentaciju da bi se dobila sredstva. Da bi se čitav posao odvijao transparentno, formirao sam Odbor koji ima osnovni zadatak da prati provođenje tog projekta i da vodi računa da estetski, financijski i svekoliki drugi aspekti tog projekta ne idu na uštrb općine i njenih građana. Članovi odbora su dragovoljno prihvatili taj zadatak i na tome im se zahvaljujem.

Načelnik Božidar Markuš

Lobor, 7.2.14

Odbor za izgradnju parka