Područje Općine Lobor

44,20 km2

Ukupna površina

1060m

Planina Ivanščica


Stanovništvo

3188

Ukupno stanovnika

1517

Muškaraca

1671

Žena

10

Naselja

72st/km2

Gustoća naseljenosti

44 god

Prosječna starost


Kućanstva

900

Ukupno kućanstava

3,19

Prosječan broj osoba po kućanstvu

Posjeduju osobno računalo (45%)
Koriste se internetom (40%)
Kućanstva s oranicama (65%)
Kućanstva s voćnjacima (45%)
Kućanstva s vinogradima (55%)
Kućanstva s ostalim zemljištima (30%)

Naselja Općine Lobor

Cebovec, Lobor, Markušbrijeg, Petrova Gora, Stari Golubovec, Šipki, Vinipotok, Velika Petrovagorska, Vojnovec, Završje Loborsko.


Povijesno kretanje stanovništva u Loboru

Na prostoru teritorija Općine Lobor veličine 44,20 km2, a u sklopu 10 formiranih naselja prema popisu iz 1991. godine bilo je 4028 stanovnika, a prema popisu iz 2001. godine 3669 stanovnika (3690 prema definiciji iz 1991). Analizom demografskih pokazatelja evidentan je konstantni pad broja stanovnika te predstavlja zabrinjavajući resursni faktor za razvoj razmatranog područja, tim prije što je starosna slika poražavajuća.

Demografska slika pojedinih naselja na teritoriju u okvirima je ukupnog pada broja stanovnika od 4,6-6% uz izuzeće naselja Velika Petrovagorska gdje se bilježi isti broj stanovnika. Najdrastičniji pad broja stanovnika evidentiran je u naselju Šipki i Stari Golubovec, te se od popisa iz 1991. broj stanovnika smanjio čak za 28%.

Prosječna gustoća naseljenosti na sveukupnom teritoriju iznosila je 91 st/km2 za 1991. godinu , a smanjila se na 83 st/km2 za 2001. godinu, što je ispod županijskog prosjeka koji iznosi 121 st/km2.

N A S E LJ A Broj stanovnika Broj kućanstava Broj stanovnika
1991. 2001. 1991. 2001. 1991. 2001.
Cebovec 54 46 19 17 18 24
Lobor 585 546 164 167 194 246
Markušbrijeg 754 687 65 62 71 80
Petrova Gora 532 480 169 143 186 202
Stari Golubovec 295 251 95 85 114 107
Šipki 164 123 52 43 67 101
Velika Petrovagorska 243 243 72 66 75 105
Vinipotok 488 475 142 135 149 171
Vojnovec Loborski 524 472 144 131 152 177
Završje Loborsko 389 346 116 112 119 146
U K U P N O 4028 3669 1158 961 1145 1359

Godine 2001. u općini Lobor je živjelo 3 669 stanovnika ili 2,6% stanovnika cijele Krapinsko – zagorske županije. Analizom promjene broja stanovnika od prvog popisa 1857. godine do 2001. godine vidi se da se u općini izmjenjuju padovi i porasti broja stanovnika. Između 1991. i 2001. broj stanovnika je u ovoj općini pao za 338 osoba ili indeks od 91,6. Slične karakteristike promjene broja stanovnika imaju i naselja. U zadnjih deset godina, skoro sva naselja bilježe pad broja stanovnika osim naselja Velika Petrovagorska koji je zadržao isti broj stanovnika.

U ovoj općini živi stara populacija tj. populacija duboke starosti. U desetgodišnjem razdoblju (podaci za 2001.), smanjio se broj i udio mladog stanovništva (dobna skupina od 0 – 19 godina), smanjio se broj i udio zrelog stanovništva (dobna skupina od 20 – 59 godina) i povećao se broj i udio starog stanovništva (dobna skupina od 60 i više godina). Najstariju populaciju u ovoj općini imaju naselja Šipki (1,259) i Cebovec (1,167).

Kroz desetgodišnje razdoblje, broj kućanstava u ovoj općini je također u padu. Godine 1991. je bilo 1 158 kućanstava i to obiteljskih 954 ili 82,4% i neobiteljskih 204 ili 17,6%. Najviše prevladavaju četveročlana kućanstava, zatim dvočlana i tročlana kućanstva. Prosječna veličina kućanstva je 3,5 članova.

Godine 2001. u ovoj općini je bilo 961 kućanstvo i to 728 ili 75,7% obiteljskih i 233 ili 24,3% neobiteljskih. I dalje prevladavaju četveročlana kućanstva, te dvočlana i tročlana. Prosječna veličina kućanstava prema popisu 2001. godine bila je 3,8 članova, da bi se u narednom desetogodišnjem razdoblju smanjila na 3,2 člana.