Općina Lobor potpisala je Ugovor o financiranju sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt “Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Osnovne škole Petrova Gora”. 

Odobreno je financiranje projekta u ukupnom iznosu od 41.000,00 eura.

Ukupan trošak projekta iznosio je 59.027,38 eura.

Izvođač: KOLEDIĆ PROJEKT d.o.o., Grtovec 1c, 49284 Grtovec

Nadzor: Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.