Poštovani članovi i simpatizeri udruge LED – Loborsko ekološko društvo,

ovime Vas obavještavamo da je zauzećem članova udruge LED, srednjovjekovna utvrda nama poznata kao „Pusti Lobor“, stavljena pod preventivnu zaštitu i upisuje se kao kulturno dobro u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske(Rješenje u prilogu poruke). Isto je uslijedilo nakon obilaska lokaliteta i izvršenih terenskih istraživanja od strane mjerodavnih stručnjaka iz Ministarstva kulture-Uprave za zaštitu kulturne baštine na poziv i u prisustvu vodiča članova udruge LED i predsjednika udruge Gosp. B. Labaš tijekom 10./2014.

Nadamo se da će ovo Rješenje biti poticaj udrugama i ostalima za bolju revalorizaciju ove vrijedne spomeničke baštine u planinarske, turističke i druge  svrhe, a tijelima javne vlasti podloga za osiguranje sredstava za konzervaciju i sprečavanje daljnjeg propadanja utvrde.

Udruzi LED ovo je bila aktivnost u sklopu projekta Značajni krajobraz Lobor ( stručna podloga u prilogu), koja se nastavlja po pitanju srednjovjekovnog burga Oštrcgrad koji s naseljem Lobor i Svetištem MBG čini prirodnu cjelinu južne panorame i istočnu granicu Značajnog krajobraza Lobor (zapadna je crkva Sv. Petra i vidikovac Pokojec, sjeverna vrhovi iznad St. Golubovca )bez obzira što se kako smo saznali, utvrda Oštrcgrad upravno-administrativno nalazi na području Grada Zlatara.

U nadi daljnje podrške, srdačno Vas pozdravljamo!

S poštovanjem!

LED-Loborsko ekološko društvo

Pusti Lobor - rješenje o stavljanju pod preventivnu zaštitu

zNAČAJNI KRAJOBRAZ lobor

 

There are no comments yet.

Odgovori