Nastavak 10. sjednice Općinskog vijeća Lobor, za dan 20.08.2018. godine (ponedjeljak) u 19:00h.
Sjednica će se održati u prostorijama Društvenog doma Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor.

Poziv u cijelosti:

Kliknite za preuzimanje punog dokumenta