Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. prosinca 2023., donijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina.

U nastavku dostavljamo informaciju vezano uz isplatu jednokratnog novčanog primanja.

Koji su uvjeti za isplatu jednokratnog novčanog primanja?
• prebivalište u RH
• korisnici samo inozemne mirovine moraju imati prebivalište u RH u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno
prije donošenja Odluke Vlade RH (od 21. prosinca 2023.)
• ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne smije prelaziti iznos od 840,00 eura, bilo da je riječ o mirovini ostvarenoj u RH,
mirovini koja se isplaćuje uz hrvatsku mirovinu ili samo inozemnoj mirovini
• dostava dokaza o netoiznosu mirovine za prosinac 2023. godine

Tko nema pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?
• korisnici koji nemaju prebivalište u RH
• korisnici nacionalne naknade za starije osobe

Kako predati dokaz o visini inozemne mirovine?
Dokaz (potvrdu) o visini mirovine može se dostaviti popunjavanjem Tiskanice za dostavu
podataka o visini inozemne mirovine, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici
HZMO-a te putem online obrasca, dostupnog na web stranici HZMO-a.
Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnu
mirovinu, na Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine ili online obrascu
trebaju označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu.

Rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine: 29. veljače 2024.

 

HZMO_isplata JNP_siječanj_2023_dopis

B2-JNP-18-01-2024-digitalni

Tiskanica-JNP-122023-12012024