Općina Lobor otvara savjetovanje sa javnošću na NACRT

Odluke o socijalnoj skrbi

Početak savjetovanja: 09.03.2023.

Završetak savjetovanja: 16.03.2023.

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr zaključno do 16.03.2023. do 12,00 sati

Po završetku savjetovanja, svi pristigli obrasci bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lobor.

 

Odluka o socijalnoj skrbi 2023-nacrt

OBRAZAC-SAVJETOVANJE-Odluka o socijalnoj skrbi