Općina Lobor otvara savjetovanje sa javnošću na NACRT

Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Lobor

Početak savjetovanja: 17.02.2023.

Završetak savjetovanja: 03.03.2023.

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr zaključno do 03.03.2023. do 12,00 sati

Po završetku savjetovanja, svi pristigli obrasci bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lobor.

OBRAZAC-SAVJETOVANJE-Odluka agrotehničke mjere

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi 2023-NACRT