Športsko društvo “Vihor” Vinipotok je sportska udruga osnovana s ciljem promicanja sporta i sportskih vrijednosti kroz druženje, trening i održavanje sportskih događanja, prvenstveno u Loboru, a ovisno o financijskim mogućnostima i šire.

Udrugu prvenstveno čine mlade osobe s područja općine Lobor, a osnovni motiv okupljanja je bavljenje sportskim aktivnostima, druženje i poticanje ostalih članova zajednice na aktivno uključivanje u rekreativne aktivnosti. Sportovi kojima se udruga prvenstveno bavi su: mali nogomet, stolni tenis, badminton, trčanje, šah, belot.

Svake godine ekipa nogometaša predstavlja Mjesni odbor Vinipotok na malonogometnom turniru mjesnih odbora povodom manifestacije Janine, a prema financijskim mogućnostima udruga se nastoji natjecati i na malonogometnim turnirima u Krapinsko-zagorskoj županiji i na taj način promovirati lokalnu zajednicu.

Aktivnosti udruge najintenzivnije su u ljetnim mjesecima kada je lakše okupiti veći broj mladih ljudi, no i tokom ostalih mjeseci članovi se sastaju na tjednoj bazi (vikendima) povodom rekreativnih utakmica ili radnih akcija. U zimskim mjesecima aktivnosti sele u Društveni dom Vinipotok, uz igru stolnog tenisa.
ŠD “Vihor” Vinipotok financira se od članarina koje uplaćuju vrijedni članovi. Oni su također zaduženi za redovito uređivanje i održavanje terena i okoliša. Budući da je sav uložen rad rezultat dobrovoljnih doprinosa članova društva – koji su pretežito školarci i studenti – društvo ima poteškoća osigurati neophodna financijska sredstva za učinkovito djelovanje i proširivanje svojih djelatnosti.

Temelj i preduvjet za veliku većinu aktivnosti udruge čini travnato igralište, na kojem se igra mali nogomet, badminton, održavaju treninzi, radne akcije i druženja. Do 2012. godine udruga je koristila travnati teren iza društvenog doma “Vinipotok” u Markušbrijegu. Međutim, teren je okružen s dvjema privatnim kućama susjeda zbog čega uvijek prijeti opasnost od slučajnog razbijanja prozora, oštećivanja ograda i sl., kao i opasnost od oštećivanja fasade na društvenom domu. Zbog tih razloga društvo je odlučilo preseliti svoje aktivnosti na novi teren pored bajera Markušbrijeg, gdje su uvjeti povoljniji za sportove kojima se udruga bavi. Uz pomoć Općine Lobor, 2014. godine počeli su radovi na izgradnji novog igrališta. Uspješno je izrađen teren. Aktivnosti u 2015. usmjerit će se na ograđivanje igrališta ogradom visokom 5m kako bi se spriječio odlazak lopti u bajere, ali i izbjegle potencijalne opasnosti za korisnike terena zbog neograđenog igrališta. Ti radovi ujedno će predstavljati završnu i ključnu fazu izrade novog igrališta nakon kojih će Vihor nakon dvije godine stanke ponovno moći organizirati događanja i aktivnosti na vlastitom terenu.