Povodom Svjetskog dana voda,  članovi HPD Pusti Lobor iz Lobora organizirali su već tradicionalno prikupljanje otpada iz korita potoka Rieka, strogog vodozaštitnog područja iz kojeg se prikuplja voda za područje Krapinsko -zagorske županije.

Loborski planinari apeliraju na sve koji borave u prirodi, a pogotovo na šumske radnike i lovce, da ne ostavljaju otpad u prirodi, a cijeli projekt je pod motom:

Bog prašta svakome
Čovjek nekome
A priroda nikome.

U suradnji s drugim udrugama i institucijama, planinari će u narednom razdoblju organizirati sanaciju divljih deponija smeća kojih na području općine Lobor ima 14.
 
Želim pohvaliti akciju naših planinara koji su samoinicijativno prionuli poslu, a pritom nisu tražili nikakve reklame niti sredstva. Čisti Lobor najbolja je reklama za sve nas. Još jednom bravo!
 
                                                                                          Božidar Markuš, načelnik
 
20150322 153655 resized20150322 153714 resized