Općina Lobor potpisala je Ugovore o dodjeli financijskih sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor), sa udrugama koje su zadovoljile uvijete Natječaja za prijava projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2017. godinu iz proračuna Općine Lobor.
U članku 2. Ugovora navedeno je da se dodijeljena sredstva mogu koristiti isključivo za provedbu programa/projekta sukladno uvjetima natječaja.
U članku 4. navedenog Ugovora navedeno je da se radi kontrole namjenskog korištenja sredstava korisnik obvezuje da će davatelju dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta.

Radi izvršenja navedenog članka Ugovora pozivamo Vas da popunite Izvješća dostavljena u prilogu, te iste dostavite najkasnije do 31.01.2017. godine, na adresu:
– OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor ili
– e-mail: opcina@lobor.hr

Udruge – dopis – dostava izvješća – 2017.g.

Obrazac – opisno izvješće

Obrazac – financijsko izvješće